Hyppää sisältöön

Sähköiset ilmoitukset ja palvelut

Tulentekoilmoitus

Tulenteko-, kulotus- ja risujen polttoilmoitus. Tehdään vain, mikäli poltosta muodostuu merkittävästi savua (Pelastuslaki 8 §). Ilmoitus laaditaan mahdollisimman aikaisin ennen toiminnan/polton aloitusta.

Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Pelastuslain 379/2011 42 §:n mukainen ilmoitus. Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Ilmoitus tulee laatia pelastusviranomaiselle viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttöä.

Ilmoitus tehosteiden käytöstä

Ilmoitus tulee laatia pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Ilmoitus tuliesityksestä

Ilmoitus tulee laatia pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen majoitusta.

Nuohousvikailmoitus

Tällä lomakkeella nuohooja laatii nuohousvikailmoituksen pelastuslaitokselle. Nuohooja voi myös lähettää valmiiksi laaditun nuohousvikailmoituksen sekä muun haluamansa nuohousdokumentaation pelastuslaitokselle.

ILMO Paloilmoitinlaitejärjestelmä

Hätäkeskuslaitoksen sähköisessä ILMO-järjestelmässä asiakas voi tehdä asiakkuuteen ja laitteisiin liittyvät muutokset ja uudet hakemukset. Lisäksi voi tarkastaa ja ylläpitää yrityksen asiakas- ja laskutustietoja sekä palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kohde- ja yhteystietoja.
ILMO-järjestelmään siirrytään 112.fi-sivuston kautta.

Poistumisturvallisuusselvitykseen liittyviä ohjeita ja lomakkeita

Allekirjoitettu poistumisturvallisuusselvitys liitteineen toimitetaan pel.poistumisturvallisuusselvitys@hel.fi

Rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja lomakkeita

Tiedostot ovat pdf-muodossa.

Tilapäismajoitukseen liittyviä ohjeita ja lomakkeita

Yleisötilaisuuden turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja lomakkeita

Yhteydenotot ja dokumenttien toimittaminen: pel.tapahtumat@hel.fi

Onnettomuusseloste

Onnettomuusselosteen, eli tiedot pelastuslaitoksen toiminnasta onnettomuuskohteessa, voit tilata pelastuslaitokselta sähköpostitse osoitteesta onnettomuusselosteet@hel.fi. Kerro sähköpostiviestissä seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Kohteen osoite
  • Päivämäärä
  • Onko kyseessä talon asukas vai muu asianomainen

Lisätietoja onnettomuusselosteista arkisin kello 8-16 numerosta: 09 310 30116