Hyppää sisältöön

Tilapäinen majoittuminen tarkoittaa lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Tilapäismajoitus tällaisissa tiloissa on mahdollista, mikäli majoittumisen turvallisuusjärjestelyt on toteutettu tämän ohjeen mukaisesti ja alueen pelastusviranomainen on hyväksynyt kyseiset tilat tilapäismajoituskäyttöön. 
Tilapäismajoitus voi olla kestoltaan enintään seitsemän (7) vuorokautta. Viikoittain toistuvaa majoittumista ei voida pitää tilapäismajoituksena. 

Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta oheisella lomakkeella pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista. 

Voit lähettää lomakkeen joko 

  • sähköisesti  
  • tai postitse: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Päivystävä palotarkastaja, PL 6700, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 

Lisätietoa menettelystä päivystävältä palotarkastajalta, p. 09 816 26 815 (arkisin klo. 9.00 – 11.30). 

Ohje tilapäismajoituksesta, pdf

Ilmoitus tilapäismajoituksesta 

Ilmoituksen palautus sähköisesti: Täytä ilmoitus ja paina"lähetä".

Postitse: Täytä ilmoitus ja paina "tulosta" Muista laittaa postitukseen mukaan kaikki tarvittavat liitteet.

Huonekohtainen majoitusluettelo 

Lisätietoja

Päivystävä palotarkastaja
p. 09 8162 6815, arkisin klo 9.00-11.30

Tilannekeskus p. 09 8162 8699

Anna palautetta (siirryt Espoon kaupungin palautepalveluun)