Hyppää sisältöön

Turvallinen poistuminen

Tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa kaikkien rakennuksessa olevien ihmisten pitää päästä poistumaan turvallisesti, tai ihmiset on voitava pelastaa muulla tavoin. Uloskäytävät ja kulkureitit tulee olla riittävän väljiä ja mahdollisimman helppokulkuisia. Näin mahdollistetaan tehokas ja turvallinen poistuminen rakennuksesta.

Tiedä aina missä olet!

Hätätilanteessa sinun tulee tietää kaksi eri reittiä turvalliseen ulospääsyyn. Tarkista ja varmista poistumisreitit töissä ja kotona.

Rakentamisessa noudatetaan ns. ketunkoloperiaatetta

Rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan ajatellen tulipalon tai muun poistumista vaativan onnettomuuden mahdollisuutta. Rakennuksesta tulee päästä turvaan kahta eri reittiä pitkin, ns. ketunkoloperiaatteella. Kun yksi reitti on tukossa, niin käytetään toista poistumisreittiä. Tällä hetkellä voi kuitenkin tietyin edellytyksin rakentaa rakennuksia yhdellä uloskäynnillä ilman varatietä.
Huolehdi, että kotisi poistumisreitit ovat aina kunnossa. Rakennuksen pelastussuunnitelmassa kerrotaan ja selvitetään poistumismahdollisuudet hätätilanteissa. Poistumista tulee harjoitella omatoimisesti ja opetella eri poistumisreitit ennakkoon. Olet valmis ja tiedät reitit, mikäli jotain sattuu!

Muista huolehtia, että

Poistumis- ja kulkureiteillä ei koskaan säilytetä tavaraa. Uloskäytävät, porrashuoneet, varastojen, ullakoiden ja kellareiden kulkukäytävät tulee olla kaikesta tavarasta vapaat.

Poistumisreittien valaistus ja merkintä

Liike- ja kokoontumistilojen sekä majoitustilojen ja hoitolaitosten uloskäytävät ja kulkureitit niille varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella. Poistumisreittivalaistus on valaistus, joka syttyy tavallisen valaistuksen pettäessä. Lisäksi reitti saattaa olla merkitty pimeässä hohtavalla maalilla.

Turvakilvet osoittavat turvallisen poistumistien kiinteistöstä sekä opastavat alkusammuttimien tai paloilmoituspainikkeen luo. Turvakilvet tulisi nähdä monesta eri suunnasta mahdollisimman hyvin. Uusimmat turvakilvet ovat jälkivalaisevia eli ne näkyvät myös pimeässä.

Vihreä poistumisopaste on kilpi, jota käytetään uloskäytävän sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin osoittamiseen. Poistumistiet on merkitty vihreillä poistumiskilvillä, joissa on poistumissuuntaa osoittava nuoli. Lähimmän poistumisoven opastaa vihreä merkkivalo oven yläpuolella. Poistumisopasteiden on oltava aina valaistuja.

Punaiset paloturvallisuusmerkit ovat hätäilmoitus- tai palontorjuntavälineiden luo opastavia punavalkoisia merkkejä. Näitä ovat mm. paloilmoituspainike, sammutin ja alkusammutuskalusto ja paloposti.

Lisäksi on huolehdittava myös kiinteistön pelastusteiden ajokelpoisuudesta ja esteettömyydestä.

Lue lisää:

Pelastuslaki, poistumisturvallisuus