Hyppää sisältöön

Palvelu- ja maksuhinnasto 2024

1. Henkilöstön tuntiveloitus

Päällystö 80 € 
Alipäällystö 65 € 
Miehistö 55 € 
Sopimuspalokuntalainen 40 € 
Hälytysraha voimassa olevan sopimuksen mukaisesti 

Tuntiveloitus sisältää henkilön varsinaisen palkan, erilliskorvaukset, sosiaali- ja 
eläkevakuutusmaksut sekä toimintavalmiuden ylläpitämisestä, koulutuksesta, henkilökohtaisten 
suojavarusteiden hankkimisesta ja hallintomenoista aiheutuvat kulut. Mahdolliset ylityöstä 
aiheutuvat kulut lisätään tuntiveloitukseen.

Laskutus suoritetaan aina todellisilta tunneilta, pyöristäen tunnit puolen tunnin välein ylöspäin. 
Laskutus alkaa ja päättyy paloasemalla tai muulla asemapaikalla. Vähin laskutustaksa on yksi tunti.

Korvausta ei peritä silloin, kun henkilöstöä käytetään pelastustoimeen kuuluvien lakisääteisten tehtävien suorittamiseen tai muuhun pelastuspalvelutehtävään. Jos pelastuslaitos katsoo tarkoituksenmukaiseksi, korvausta ei peritä osallistumisesta sellaiseen harjoitus- tai 
koulutustilaisuuteen tai muuhun vastaavaan tapahtumaan, mistä on pelastuslaitoksen tehtävien 
hoitamisen kannalta olennaista ja perusteltua hyötyä.

2. Sammutus- ja pelastuskalusto

Korvausta ei peritä silloin, kun kalustoa käytetään pelastustoimeen kuuluvien lakisääteisten tehtävien suorittamiseen tai muuhun pelastuspalvelutehtävään. Jos pelastuslaitos katsoo tarkoituksenmukaiseksi, korvausta ei peritä osallistumisesta sellaiseen harjoitus- tai koulutustilaisuuteen tai muuhun vastaavaan tapahtumaan, mistä on pelastuslaitoksen tehtävien hoitamisen kannalta olennaista ja perusteltua hyötyä. 

Ajoneuvokalusto (alv 0 %), hintoihin lisätään henkilöstön tuntiveloitus 

Henkilökuljetusautot:
Miehistönkuljetusauto (1+7) 50 €/h
Henkilöauto 40 €/h

Pelastus-, säiliö, raivaus-, letku, vaahto ja vaihtolava-auto kalustoineen
Tuntiveloitus 150 €/h
Kilometrikorvaus yli 20 km:n osuudesta 5,50 €/km

Nostolava- sekä raskaan kaluston vuokraus:
Tuntiveloitus 220 €/h
Kilometrikorvaus yli 20 km:n osuudesta 5,50 €/km

Alus- ja venekalusto (hintoihin lisätään henkilöstön tuntiveloitus)
Alus yli 150 kW 215 €/h
Alus alle 150 kW 110 €/h
Pienveneet 65 €/h

Sammutusaineet (alv 0 %)

Vaahtoneste 10 €/l

Paloletkut (alv 0 %)

39–76 mm / 20 m:n kieppi 11 €/vrk
110 mm / 20 m:n kieppi 25 €/vrk

Paloposti- ja vesiasemakalusto (alv 0 %)

Paloposti- ja vesiasemakalusto 150 €/vrk

Öljyntorjunta (alv 0 %) 350 €

Öljyvahinkojen torjunnasta perittävät korvaukset:

 • Pitkäkestoisessa tehtävässä sisältäen tilanteen ensiarvion ja pelastusviranomaisen toimintasuunnitelman.
 • Rajatussa ja vaikutuksiltaan vähäisessä öljyntorjuntatehtävässä maksimissaan kaksi tuntia torjuntatyötä ja vähäiset määrät imeytysaineita (esim. henkilöauton öljypohjan tai työkoneen hydrauliöljyletkun rikkoutuminen).

Erityisen pitkäkestoinen tehtävä (yli 2 tuntia), joka sitoo enemmän henkilöstöä, kalustoa sekä imeytysaineita, laskutetaan vahingon aiheuttajalta toteutuneiden kustannusten mukaan.

Lisäksi ulkopuolisilta tahoilta tulevat laskut peritään arvonlisäverollisena.

Öljyntorjuntakaluston vuokraus (alv 0 %)

Öljytorjuntapuomimoduuli á 25 m150 €/vrk
Öljynkeräyspumput 80 €/h

3. Kaluston huolto- ja korjauspalvelut (alv. 0 %)

Huoltokorjaamon palvelut

Tuntiveloitus 150 €/h
Varaosat laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan.

Paineilmahengityslaitehuolto

Käytönjälkeinen huolto 50 €/laite
Vuosihuolto 100 €/laite
Perushuolto 200 €/laite
Toimintakunnon testaus 100 €/laite
Muu korjaus 50 €/h
Varaosat laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan.

Paineilmasäiliöiden täyttö

Täyttö 10 € / säiliö + tuntipalkka

Paloletkujen huolto ja korjaus

Paloletkun pesu ja kuivaus 50 €/kpl

4. Pelastussukellus (alv. 0 %)

Vesi- ja kemikaalisukellustehtävä (veloitetaan myös virka-aputehtävistä)

Kemikaalisukelluksen osalta lisäksi laskutetaan mahdolliset kalustokustannukset todellisten huolto- tai hankintahintojen mukaisesti. 

Peruskorvaus 250 €/kerta
Henkilöstön tuntiveloitus kohdan 1. mukaisesti

5. Turvallisuuskoulutus (alv. 0 %)

Pääsääntöisesti pelastuslaitos kouluttaa turvallisuusviestintäsuunnilteman mukaisia kohderyhmiä. Koulutus näille ryhmille on maksutonta. Turvallisuuskoulutukset suunnitellaan asiakastarpeiden mukaisesti asiakkaan kanssa yhdessä sopien. Mikäli pelastuslaitokselle aiheutuu poikkeuksellisia kuluja, pidätämme oikeuden laskuttaa koulutuksesta aiheutuvien materiaalikulujen mukaisesti.

Paloharjoitusalueen käyttö (sisältää koulutus-/taukotilan käytön)

Henkilöstön tuntiveloistus kohdan 1. mukaisesti.

Lieskahdussimulaattori / Savusukelluskontti / Paloharjoitustalo, yhden huoneen poltto (sisältää toimintakuntoon laiton ja poltettavan materiaalin 250 €.

Paloharjoitustalo (kylmäharjoittelu esim. keinosavulla 150 €.

Korvaus peritään, jos yhteisö tai järjestö käyttää aluetta saadakseen taloudellista hyötyä, tai jos järjestävä taho ei kuulu välittömään pelastustoiminnan vaikutuspiiriin tai sidosryhmiin.

6. Erheelliset paloilmoitukset

Erheellinen paloilmoitus on automaattisen paloilmoittimen hätäkeskukselle välittämä hälytys, jonka seurauksena pelastuslaitos on hälytetty kiinteistöön tilanteessa, joka ei ole johtanut pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimiin. Hätäkeskukseen liitetyn automaattisen paloilmoitinjärjestelmän toistuvasta erheellisestä toiminnasta peritään korvaus. Toistuvaksi katsotaan 12 kuukauden aikana kolmannesta lähtien tullut erheellinen paloilmoitus. Erheelliseksi paloilmoitukseksi luetaan myös hätäkeskuksen pelastusviranomaiselle välittämä laitevian tarkastustehtävä. Paloilmoittimen välittämät vikailmoitukset, joissa hätäkeskus lähettää pelastuslaitoksen tarkistamaan tilanteen, luetaan erheellisiksi paloilmoituksiksi.

Pelastusjohtajalla on tulosyksikön päällikön esityksestä oikeus harkintansa mukaan vapauttaa 
asianomainen korvauksen suorittamisesta.

Erheelliset paloilmoitukset (laskutetaan kolmannesta erheellisestä paloilmoituksesta lähtien 12 kk:n aikana) 1 295 €/kerta

7. Valvontasuunnitelman mukaiset valvontatehtävät

Asuinrakennuksiin kohdistuvat valvontamaksut 

Laskutettavaan työhön sisältyy valvontaan valmistautuminen, kohdekäynti ja valvontapöytäkirjan laadinta. Perusmaksu sisältää 1 h työtä, sen ylittävältä ajalta peritään 65 € / alkava tunti.

Asuinrakennusten yleinen palotarkastus perusmaksu maksuton (1)
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Jälkipalotarkastus 65 € (2)
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Jälkivalvonta asiakirjavalvontana ilman kohdekäyntiä perusmaksu maksuton
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus perusmaksu 65 €, tuntiveloitus 53 € ensimmäisen tunnin ylittävältä ajalta
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Erityinen palotarkastus:
Omakotitalot yms. perusmaksu maksuton
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt perusmaksu 195 €, tuntiveloitus 65 € ensimmäisen tunnin ylittävältä ajalta
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §


(1)Pelastuslaitos voi periä voimassa olevan jälkipalotarkastusmaksun asuinrakennuksen tai vapaa-
ajan asuinrakennuksen palotarkastuksesta, mikäli pelastuslaitoksen lähettämä paloturvallisuuden 
itsearviointilomake jätetään palauttamatta ja sen perusteella kohteessa suoritetaan yleinen 
palotarkastus.

(2) Mikäli asiakas kuittaa annetun korjausmääräyksen kirjallisesti tehdyksi, pelastuslaitos ei peri jälkipalotarkastuksesta maksua.

Valvontasuunnitelman mukaisten kohteiden valvontamaksut

Laskutettavaan työhön sisältyy valvontaan valmistautuminen, kohdekäynti ja valvontapöytäkirjan laadinta. Perusmaksu sisältää 2 h työtä, sen ylittävältä ajalta peritään 65 € / alkava tunti.

Yleinen palotarkastus perusmaksu 130 €, tuntiveloitus 65 €/h 2 h ylittävältä ajalta
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Jälkipalotarkastus perusmaksu 195 €, tuntiveloitus 65 €/h 2 h ylittävältä ajalta
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Jälkivalvonta asiakirjavalvontana ilman kohdekäyntiä perusmaksu maksuton
Pelastuslaki 379/2011 96 § ja 79 §

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus perusmaksu 130 €, tuntiveloitus 65 €/h 1 h ylittävältä ajalta
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Erityinen palotarkastus perusmaksu 195 €, tuntiveloitus 65 €/h 2 h ylittävältä ajalta
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Erityistä palotarkastusta edeltävä ennakkokatselmus perusmaksu 424 €, tuntiveloitus 65 €/h 2 h ylittävältä ajalta
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Yleisötilaisuuden palotarkastus perusmaksu 130 €, tuntiveloitus 65 €/h 2 h ylittävältä ajalta
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Valvonnan suorittaminen etävalvontana perusmaksu 130 €, tuntiveloitus 65 €/h 2 h ylittävältä ajalta
Pelastuslaki 379/2011, 96 § ja 79 §

Mikäli kohdassa 7. mainitut toimenpiteet joudutaan keskeyttämään perustelemattomasta asiakkaasta johtuvasta syystä, peritään puolet säädetystä maksusta. Mikäli etukäteen sovittu palotarkastus joudutaan perumaan pelastusviranomaisesta johtuvasta syystä, maksua ei peritä.

8. Kemikaalilainsäädännön mukaisten valvontatoimenpiteiden valvontamaksut

Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi 

Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös 260 €
Lakiperuste 390/2005 24 §, sekä asetus 685/2015 5 §, 33 § ja 36 §

Tilapäistä toimintaa tai muutostyötä koskevan kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös (mm. nestekaasun työmaakäyttö) 130 €
Laki 390/2005 24 § sekä asetus 685/2015 34 §, 36 § ja 42 §

Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus tai muutosta sekä tilapäistä toimintaa koskeva tarkastus 130 € Laki 390/2005 24§, 27a § sekä asetus 685/2015 5 §, 37 § ja 40 §

Pelastuslaitoksen osallistuminen tarkastukseen, kun joku muu viranomainen on luvan antaja 159 €
Laki 390/2005 131 §, 27 a §, pelastuslaki 96 §

Öljylämmityslaitteisto

Käyttöönottotarkastus 130 €
Asetus 685/2015 39 §

Muutokset 97 €
Asetus 685/2015 39 § 

Räjähdystarvikkeet 

Räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus 260 €
Laki 390/2005 59 a §, asetus 819/2015 24 §

Räjähdeasetuksen mukainen räjähdekaupan päätös ja tarkastus 240 €
Laki 390/2005 63 §, asetus 819/2015 46 § ja 47 §

Räjähdeasetuksen mukainen räjähdekaupan tarkastus (jos on toistaiseksi voimassa oleva päätös) 130 €
Laki 390/2005 63 §, asetus 819/2015 46 § ja 47 §

Päätös ilotulitteiden käytöstä muulloin kuin asetuksen sallimana aikana 33 €
Laki 390/2005 91 §

Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palovaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena 130 €
Laki 390/2005 81 §

Mikäli kohdassa 8. mainitut toimenpiteet joudutaan keskeyttämään perustelemattomasta asiakkaasta johtuvasta syystä, peritään puolet säädetystä maksusta. Mikäli etukäteen sovittu tarkastus joudutaan perumaan pelastusviranomaisesta johtuvasta syystä, maksua ei peritä.

9. Vuokrauksessa noudatettavat ehdot

 • Tuntiveloituksessa korvaus peritään jokaiselta alkavalta tunnilta ja vuorokausiveloituksessa korvaus peritään jokaiselta alkavalta kalenterivuorokaudelta.
 • Milloin kyseessä on arvonlisäveronalainen toiminta, lisätään taksoihin voimassa oleva arvonlisävero.
 • Kaluston vuokrauksesta voivat päättää pelastusjohtaja, vastuualueiden päälliköt, vastuuyksiköiden palopäälliköt, päivystävä päällikkö ja päivystävä palomestari.
 • Kaluston vuokrauksessa on vältettävä hälytysvalmiudessa olevan kaluston vuokrausta. Hälytysvalmiudessa olevan kaluston vuokrauksesta päättää viime kädessä päivystävä palomestari tapauskohtaisesti.
 • Pelastuslaitos on oikeutettu pelastusviranomaisen määräyksestä kieltäytymään kaluston vuokrauksesta ja vaatimaan vuokratun henkilöstön ja kaluston heti pelastuslaitoksen käyttöön valmiuden tai pelastustoimintaan liittyvien tehtävien vuoksi. Pelastuslaitos ei vastaa vuokraajalle eikä kolmannelle osapuolelle näiden syiden perusteella aiheutuvista välillisistä ja välittömistä kustannuksista.
 • Vuokratulle kalustolla syntyvistä vaurioista vastaa täysimääräisesti vuokraaja, mikäli käyttäjää ei ole pelastuslaitoksen toimesta järjestetty.
 • Pelastuslaitos ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kustannuksista tai vahingoista.
 • Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa vuokrattua kalustoa kolmannelle osapuolelle ilman pelastuslaitoksen kirjallista lupaa.
 • Jos vuokrattava kalusto joudutaan pelastuslaitoksen toimesta kuljettamaan vuokraajan ilmoittamaan paikkaan, peritään tästä eri korvaus.
 • Erillisestä hakemuksesta tai sopimuksesta pelastuslaitos voi kuitenkin tapauskohtaisesti päättää, ettei em. korvauksia tai osaa niistä peritä pelastuslaitoksen henkilöstön tai pelastustoimen sidosryhmissä toimivalta yhteisöiltä tai sopimuskunnilta.
 • Tämä laskutustaksa ei koske pelastuslaitoksen tulosalueen sisäisiä toimintoja, vapaaehtoisia palokuntia käyttäessään omistamaansa kalustoa, eikä sellaisia tilanteita, joista on erikseen sovittu, ettei toiminnoista laskuteta.
 • Pelastustoimen alueiden välisessä avunantamisessa lähtökohtana pidetään vastavuoroisuusperiaatetta. Aiheutuneet kustannukset tasataan tarvittaessa puolivuosittain tapahtuvalla laskutuksella.
 • Pitkäaikaisissa tai toistuvissa tehtävissä pelastuslaitoksella on oikeus veloittaalaskutustaksasta poikkeavia korvauksia.

10. Muutoksenhaku

1.1.2023 voimaan tulevan pelastuslain muutoksen mukaisesti 96 §:n 2 momentin nojalla tehtyyn perittävien maksujen suuruutta koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin laissa hyvinvointialueista (611/2021) säädetään (oikaisuvaatimusohje).

12. Taksan hyväksyminen

Etelä-Karjalan hyvinvointialuevaltuusto on hyväksynyt tämän taksan 13.12.2023.  
Tämä hinnasto astuu voimaan 1.1.2021