Hyppää sisältöön

Sellaisissa tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön, voidaan järjestää tilapäismajoitusta tietyin ehdoin. Tilapäismajoitus voi vaatia rakennusluvan, ja rakennuslupatarpeen selvittämiseksi tulee kääntyä rakennusvalvontaviranomaisen puoleen.

Pelastusviranomainen valvoo, että tilapäismajoituksessa noudatetaan pelastuslain vaatimuksia. Majoituskohteen pelastussuunnitelmassa kohteen haltijan tulee esittää, miten omatoimista varautumista toteutetaan tilapäismajoitustoiminnassa. Pelastuslaitosten yhteisessä ohjeessa tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä on kerrottu tarkemmin, mitä pelastussuunnitelmassa ja turvallisuusjärjestelyissä tulee huomioida.

Majoituskohteen haltijan tulee toimittaa kohteen pelastussuunnitelma hyvissä ajoin ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista alueen pelastusviranomaiselle. Suositeltavaa on toimittaa pelastussuunnitelma vähintään kahta viikkoa ennen tilapäismajoituksen aloittamista, jotta pelastussuunnitelma ehditään käsitellä asianmukaisesti ja tarvittaessa antaa neuvontaa pelastussuunnitelman täydentämiseksi. Tilapäismajoitukseen liittyvä pelastussuunnitelma voidaan toimittaa sähköisellä ilmoituslomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen pel.tapahtumat@hel.fi. Kirjeitse sen voi toimittaa osoitteeseen:

Helsingin kaupunki 
Pelastuslaitos / yleisötapahtumien valvonta 
PL 112 
00099 Helsingin kaupunki

Tilapäismajoitukseen liittyviä ohjeita ja lomakkeita

Tilapäismajoituksen asiantuntijat

Yhteissähköpostiosoite: pel.tapahtumat@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja

Päivystävä palotarkastaja
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja vastaa helsinkiläisten paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin puhelimitse arkisin kello 9–11 ja 12–14 sekä sähköpostitse arkisin kello 9–15.

Mikäli sinulla on kysyttävää tiettyyn palotarkastukseen liittyen, ole yhteydessä suoraan tarkastuksen tehneeseen palotarkastajaan. Yhteystiedot löydät esimerkiksi palotarkastuspöytäkirjasta.