Hyppää sisältöön

Viestinnän tehtävät ja tavoitteet

Pelastusalan viestinnän tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta eli ennaltaehkäistä onnettomuuksia sekä lisätä ihmisten tietoisuutta häiriö- ja onnettomuustilanteihin varautumisessa ja niissä toimimisessa.

Pelastustoimen viranomaisten lakisääteiseen viestintään kuuluu:

 • onnettomuustiedottaminen
 • väestön varoittaminen
 • turvallisuusviestintä
 • päätöksenteosta ja palveluista, kuten onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta, varautumisesta ja väestönsuojelusta viestiminen (osassa hyvinvointialueita pelastustoimi tuottaa myös ensihoitopalveluita).

Lisäksi viestintä on osa viranomaisten lakisääteistä häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumista ja tilanteiden johtamista. Pelastustoimen viestintään kuuluu myös tavanomainen organisaatioviestintä. 

Viestinnän periaatteet

Viestinnän yhteiset periaatteet ohjaavat pelastustoimen viestintää. Sitoutumalla yhteisiin periaatteisiin tuetaan viestinnän tavoitteiden toteutumista sekä vahvistetaan pelastustoimen yhtenäisyyttä ja yhtenäistä kuvaa pelastusalasta. 

 • Viestintä on oleellinen osa pelastustoimen kaikkea toimintaa.
 • Viestintä on tavoitteellista ja suunnitelmallista. 
 • Viestintä on luotettavaa, selkeää ja oikea-aikaista. 
 • Viestintä on monikanavaista, vuorovaikutteista ja yhdenvertaista.

Ydinviestit

Pelastustoimen yhteisillä ydinviesteillä sanoitetaan pelastustoimen valtakunnallisia strategisia tavoitteita ja tuetaan niiden toteutumista. Lisäksi yhteiset ydinviestit vahvistavat kuvaa yhtenäisestä pelastustoimesta.

 • Arjen turvallisuus ja omatoiminen varautuminen kuuluvat jokaiselle.
 • Pelastustoimi on varautunut suojaamaan väestöä kaikissa olosuhteissa.
 • Pelastustoimen palveluissa huomioidaan toimintaympäristön riskit ja muutokset. 
 • Kohtaamme ihmiset yhdenvertaisesti sukupuolesta, identiteetistä tai taustasta riippumatta. 

Viestinnän kohderyhmät 

Pelastustoimi viestii koko yhteiskunnalle. Jotta viestintä olisi mahdollisimman vaikuttavaa, tulee viestinnän suunnittelussa huomioida kohde- ja sidosryhmien tarpeet viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Viestinnässä on huomioitava aina sekä sisäiset että ulkoiset kohde- ja sidosryhmät.

Pelastusalan viestinnän tärkeimmät kohderyhmät ovat: 

 • oma henkilöstö
 • yhteistyöviranomaiset ja -kumppanit
 • kansalaiset 
 • media
 • poliittiset päättäjät ja julkishallinto.