Hyppää sisältöön

Väestönsuojan rakentaminen uudisrakentamisen yhteydessä

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi tapauskohtaiseen harkintaan perustuen ja pelastusviranomaista kuultuaan myöntää helpotuksia väestönsuojan teknisistä sekä sijaintiin ja kokoon liittyvistä vaatimuksista.

Haettaessa helpotuksia väestönsuojan rakentamiseen on oltava yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi yksittäistapauksessa pelastusviranomaista kuultuaan myöntää vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta, mikäli

  • väestönsuojan rakentamisesta syntyisi tavanomaista huomattavasti korkeammat rakentamiskustannukset tai
  • väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei ole mahdollista.

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi myös tapauskohtaiseen harkintaan perustuen ja pelastusviranomaista kuultuaan myöntää helpotuksia teknisistä vaatimuksista tai sijaintivaatimuksesta sekä kokoon liittyvistä vaatimuksista tai rajoituksista.

Väestönsuojan rakentamisen lykkääminen

Mikäli haet lykkäystä väestönsuojan rakentamiseen, ole yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan sallia rakennettavaksi kahta tai useampaa rakennusta varten yhteisen väestönsuojan, jos se rakennetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta.

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi sallia yhteisen väestönsuojan rakennettavaksi myöhemminkin kuin viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta, jos siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia.

Väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustyön yhteydessä

Jos väestönsuojan omaavassa rakennuksessa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva muutos- tai korjaustyö tai käyttötarkoituksen muutos, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että se täyttää soveltuvin osin 74 §:ssä ja sen nojalla säädetyt, väestönsuojan teknisiä yksityiskohtia koskevat vaatimukset.

Lue lisää:

Väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta säädetään pelastuslain (379/2011) 11. luvussa
Pelastuslaki 379/2011, 71 §
Pelastuslaki 379/2011, 72 §
Pelastuslaki 379/2011, 74 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 125 §
Laki pelastuslain muuttamisesta 1353/2018, 75 §