Hyppää sisältöön

Me kaikki vaikutamme elinympäristömme turvallisuuteen. Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Pelastuslaitosten ydintehtäviä ovat ihmisten ohjaus, neuvonta ja koulutus sekä valvontatehtävät.
Pelastusviranomaiset valvovat rakennusten ja toiminnan turvallisuutta palotarkastuksilla ja muilla valvontamenetelmillä. Onnettomuuksien ehkäisyssä tehdään yhteistyötä alueen muiden viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Vuosittain Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos:
•    hoitaa noin 6 000 lakisääteistä palotarkastusta alueen yrityksissä, laitoksissa ja kodeissa
•    antaa turvallisuuskoulutusta kaikkiaan noin 50 000 alueen asukkaalle lapsista ikäihmisiin
•    antaa rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvää ohjausta sekä neuvontaa yli 1 500 lausunnolla
•    tavoittaa onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden kautta vuosittain yli 55 000 asiakasta


Lisätietoja:
Mika Haverinen, pelastuspäällikkö
044 703 8600, mika.haverinen(a)pohde.fi

Vastuualuepäälliköt:
Pentti Ukkola, paloinsinööri, valvonta ja varautuminen
044 4296 110, pentti.ukkola(a)pohde.fi

Jarkko Heikkinen, paloinsinööri, ohjaus ja turvallisuusviestintä
044 703 8684, jarkko.heikkinen(a)pohde.fi