Hyppää sisältöön

Pelastustoimi kuuluu sisäministeriön hallinnonalaan ja kansalliseen ohjaukseen. Organisatorisesti Helsingin kaupungin pelastuslaitos on osa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen (Sotepe) toimialaa. Toimialan rahoitus tulee valtiolta. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen budjetti on erotettu kaupungin talousarviossa kunta-Helsingin budjetista. Toimialan henkilökunta on kaupungin työntekijöitä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari on Daniel Sazonov. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari on sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.

Toimintaamme ohjaa ja valvoo sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta. Lautakunnalla on kaksi jaostoa, joista pelastusjaosto hoitaa pelastuslaitokseen liittyviä asioita.
Toimialajohtaja on Juha Jolkkonen.

Lue lisää:

Päätöksenteko
Viranhaltijapäätökset