Hyppää sisältöön

Asiakirjat ja tarkastukset

Rakennuslupaa haettaessa on rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle jätettävä väestönsuojaa koskevat seuraavat asiapaperit, piirustukset ja selvitykset (koskee myös väestönsuojan peruskorjausta).

  1. ilmoitus väestönsuojasta
  2. väestönsuojan piirustus

Ilmoitus väestönsuojasta ja väestönsuojan piirustus annetaan kahtena kappaleena täytettävällä vahvistetulla lomakkeella. Ne sisältävät väestönsuojan lujuutta, henkilömäärää, ilmanvaihtolaitteita, varusteita ja normaaliolojen aikaista käyttöä koskevat tiedot.

Pelastusviranomainen lopputarkastaa uudet väestönsuojat.  Vanhoihin väestösuojiin tullaan pyydettäessä tarkastukselle.
Kiinteistön tulee huolehtia väestönsuojan laitteiden tarkastamisesta ja huolloista toimintakunnon varmistamiseksi vähintään 10 vuoden välein. Tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja. Väestönsuojan huollot ja tarkastukset käydään läpi palotarkastusten yhteydessä.

Palauta ilmoitus väestönsuojasta

Avaa lomake Adobe Reader -ohjelmalla, täytä ja tallenna koneellesi. Lataa se sitten sähköpostiisi ja lähetä pelastuslaitokselle.

•    pelastuslaitos.riskienhallinta@varha.fi

Ilmoituslomakkeen voi lähettää (kahtena kappaleena) pelastuslaitokselle myös postitse osoitteeseen:

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos/Riskienhallinta
Eerikinkatu 35
20100 Turku

Väestönsuojien tarkastuksia tekee palotarkastaja Rauno Vilhonen

Lue lisää:

Asetus väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta