Hyppää sisältöön

Tavoitteena yhteinen turvallisuus

Pelastuslainsäädännön tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta, ennaltaehkäistä ja vähentää onnettomuuksia. Pelastuslaitokset toteuttavat valvontaa muun muassa kiinteistöissä, julkisissa tiloissa, asuintaloissa sekä yleisötapahtumissa. Yritys- ja laitoskohteiden valvonta kohdennetaan henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvioihin kohdistuvien uhkien perusteella. Uhkia tarkastellaan tilastotietojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella.

Pelastuslaitokset valvovat ja tarkastavat

Pelastuslaitokset määrittelevät valvontakohteet alueellaan sen perusteella, millaisia riskejä alueella esiintyy. Palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet esitetään valvontasuunnitelmassa.

Palotarkastuksella neuvotaan, miten voit parantaa turvallisuutta.

Valvonnan avulla lisätään ihmisten ja organisaatioiden toimintakykyä onnettomuuden sattuessa. Pelastusviranomaisen valvonta keskittyy tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyyn ja rakennuksen poistumisturvallisuuteen. Keskeisenä osana valvontaa pyritään varmistamaan pelastustoiminnan ja ensihoidon edellytykset sekä pelastajien työturvallisuus. Lisäksi pelastuslaitokset valvovat kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä.

Pelastuslaitoksen valvontatehtävään kuuluu useita erilaisia toimenpiteitä. Se voi sisältää esimerkiksi asiakirjavalvontaa, selvitysten arviointia, valvontakäyntejä ja neuvontaa. Valvontaa tehdään tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten välillä.

Määräaikaisilla palotarkastuksilla valvotaan rakennuksen omistajaa, haltijaa sekä toiminnanharjoittajaa koskevien velvoitteiden noudattamista. Määräaikaiset palotarkastukset suoritetaan onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelman mukaisesti. Valvontaväli riippuu kohteesta ja aiemmista tarkastuksista. Valvontakäyntejä voidaan tehdä myös ilmoituksen ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä perusteella.

Palotarkastusten yhteydessä kiinnitetään huomiota omatoimiseen varautumiseen.

Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota omatoimiseen varautumiseen ja turvallisuuskulttuuriin tarjoamalla osana valvontaa myös ohjausta ja neuvontaa. Tarkoitus on luoda yhteistyön keinoin mahdollisimman turvallinen toimintaympäristö.

Palotarkastuksella kohteen edustajana tulee pääsääntöisesti olla omistaja, haltija tai näille suoraan vastuussa oleva turvallisuusasioista vastaava henkilö. Esimerkiksi isännöitsijä, toimitusjohtaja, turvallisuuspäällikkö, suojelujohtaja tai tarkastettavan osaston toiminnasta vastaava henkilö.
Yritys- ja laitoskohteiden tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen.

Mikäli tarvitset palotarkastuksen tai sinulla on kysyttävää, niin lisätietoja valvonnasta ja palotarkastuksista saat alueesi pelastuslaitokselta.

Lue lisää:

Pelastustoimen valvontatehtävät
Pelastuslaki
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
Pelastussuunnitelma