Hyppää sisältöön
Päivystävä palotarkastaja

Päivystävä palotarkastaja
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja vastaa helsinkiläisten paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin puhelimitse arkisin kello 9–11 ja 12–14 sekä sähköpostitse arkisin kello 9–15.

Mikäli sinulla on kysyttävää tiettyyn palotarkastukseen liittyen, ole yhteydessä suoraan tarkastuksen tehneeseen palotarkastajaan. Yhteystiedot löydät esimerkiksi palotarkastuspöytäkirjasta.

Helsingin kaupungin puhelinvaihde

Helsingin kaupungin puhelinvaihde ohjaa oikean asiantuntijan pariin: 09 310 1691

Voit myös etsiä henkilökunnan numeroita ja sähköpostiosoitteita kaupungin puhelinluettelosta.

Yhteissähköpostiosoitteet
 • Päivystävä palotarkastaja (arkisin klo 9:00-15:00): palotarkastaja@hel.fi
 • Asuintalojen itsearviointi: pel.omavalvonta@hel.fi
 • Kemikaalivalvonta: pel.kemikaalitiimi@hel.fi
 • Pelastustoimen laitteet: paloilmoitin@hel.fi
 • Poistumisturvallisuus: pel.poistumisturvallisuusselvitys@hel.fi
 • Tapahtumaturvallisuus: pel.tapahtumat@hel.fi
 • Turvallisuuskoulutus: turvallisuuskouluttajat@hel.fi
 • Tietojen luovutus: pel.valvonnantietojenluovutus@hel.fi

Anna palautetta onnettomuuksien ehkäisyn palveluista kuten palotarkastuksesta tai turvallisuuskoulutuksesta.

Pelastusasemien käyntiosoitteet
 • Erottajan pelastusasema, Korkeavuorenkatu 26
 • Haagan pelastusasema, Vanha Turun maantie 2
 • Haagan toimistotalo, Vanha Turun maantie 2 A
 • Herttoniemen pelastusasema, Sorvaajankatu 16
 • Jätkäsaaren pelastusasema, Tyynenmerenkatu 1, 2. krs
 • Keskuspelastusasema, Agricolankatu 15 A
 • Konalan pelastusasema, Muonamiehentie 13
 • Käpylän pelastusasema, Kullervonkatu 7
 • Malmin pelastusasema, Malmin lentoasema
 • Mellunkylän pelastusasema, Linnanpajantie 6
 • Suomenlinnan pelastusasema (toukokuusta syyskuuhun), Suomenlinna
Rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijat

Kuvassa on Helsingin kartta, joka on jaettu pohjoiseen, itäiseen, eteläiseen ja läntiseen osaan. Pohjoiseen kuuluu mm. Oulunkylä, Pakila ja Malmi. Itään kuuluu mm. Itäkeskus, Mellunkylä, Östersundom, Vuosaari, Herttoniemi ja Laajasalo. Etelään kuuluu mm. Kallio. Länteen kuuluu mm. Kaarela, Haaga, Töölö ja Lauttasaari. Pasilasta sekä Kampista osa kuuluu etelään ja osa länteen.

Rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontatiimin aluejako Helsingissä.

Katso asiantuntijoiden yhteystiedot sekä tarkennettava kartta aluejaosta.

Asuintalojen valvonta

Asuintalojen valvonnan tavoitteena on tukea asuintalojen turvallisuustyötä ja auttaa parantamaan asumisen turvallisuutta.

Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Paloriski-asunnolla tarkoitetaan asuntoa tai rakennusta, jossa on havaittu ilmeinen palonvaara. Tavallisesti paloriskiasuntoja yhdistää suuri tavaramäärä.

Määräaikainen palotarkastus

Palotarkastuksen tavoitteena on tukea toimijan omatoimista varautumista sekä valvoa pelastuslain noudattamista.

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisten kemikaalien, ilotulitteiden ja räjähteiden käsittelyyn liittyvän valvonnan tarkoituksena on ehkäistä niiden valmistuksesta, käytöstä, siirtämisestä, varastoinnista ja säilytyksestä aiheutuvia vahinkoja.

Rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonta

Ohjaamme kaavoittajia ja rakennushankkeeseen ryhtyviä rakenteelliseen paloturvallisuuteen sekä pelastus- ja sammutustoiminnan edellytyksiin liittyen.

Yleisötilaisuuden valvonta

Yleisötilaisuudella ja -tapahtumalla tarkoitetaan suunniteltua kokoontumista, jolla on tietty tarkoitus sekä alku ja loppu. Pelastuslaitos valvoo osaltaan yleisötilaisuuksien turvallisuutta.

Pelastustoimen laitteet

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tarjoaa paloilmoittimiin, sammutuslaitteistoihin, kohdekortteihin ja avainsäilöihin liittyviä palveluita.

Poistumisturvallisuusselvitykset

Poistumisturvallisuusselvitys on asiakirja, jossa kuvataan miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin varautumisessa.

Tilapäismajoitus kokoontumistiloissa

Tiloissa, joita ei ole hyväksytty yöpymis- tai majoituskäyttöön, voidaan järjestää tilapäismajoitusta tietyin ehdoin. Pelastusviranomainen valvoo, että majoitusta järjestettäessä noudatetaan pelastuslain vaatimuksia.

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestintämme tavoitteena on vahvistaa yksilöiden ja organisaatioiden valmiuksia huolehtia turvallisuudesta omatoimisesti.