Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät pelastuslaitoksen asiakkaille suunnatut lomakkeet ja ohjeet kootusti. Lomakkeet ja ohjeet löytyvät myös asiayhteydestään verkkosivujen navigaatiosta.

PDF-lomakkeet täytät seuraavasti: avaa lomake ilmaisella Adobe Reader -ohjelmalla, täytä ja tallenna koneellesi. Lataa se sitten sähköpostiisi ja lähetä pelastuslaitokselle.

Paloturvallisuuden itsearviointi

Kerrostalojen paloturvallisuuden itsearviointi

Mikäli olet saanut pelastuslaitokselta kirjeen mukana saapuneen paloturvallisuuden itsearviointilomakkeen, niin olet velvollinen suorittamaan itsearvioinnin omistamassasi tai hallinnoimassasi kiinteistössä. Muista palauttaa lomake pelastuslaitokselle. Vastaajan tulee olla hallintolain (434/2003 11 §) mukainen asianosainen, eli hallituksen jäsen, isännöitsijä tai muu hallituksen valtuuttama taho.

Ennen lomakkeen täyttämistä suosittelemme tutustumaan kerrostalon palotarkastuksen itsearvioinnin toiminta-ohjeeseen sekä kerrostalon paloturvallisuusoppaaseen:

Palautus

Itsearviointilomakkeen voi lähettää myös postitse, mikäli sähköisen lomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, tulosta Kerrostaloyhtiön itsearviointilomake (pdf), täytä se ja lähetä kirjekuoressa osoitteeseen:

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos/Riskienhallinta
Eerikinkatu 35
20100 Turku

Pelastuslaitos suorittaa pistokoeluontoista valvontaa kohteisiin vastausten oikeellisuuden varmistamiseksi. Etenkin, mikäli lomaketta ei palauteta.

Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi

Mikäli olet saanut pelastuslaitokselta kirjeen mukana toimitetun paloturvallisuuden itsearviointilomakkeen, olet velvollinen suorittamaan itsearvioinnin omistamassasi tai hallinnoimassasi kiinteistössä. Täytä sähköinen, tai kirjeen mukana tullut paperinen itsearviointilomake ja lähetä se pelastuslaitokselle. Voit myös pyytää palotarkastajaa tekemään tarkastuksen. Noudatathan palautusohjeita.

Ennen itsearvioinnin tekemistä ja lomakkeen täyttämistä suosittelemme tutustumaan pientalon paloturvallisuusoppaaseen.

Palautus

Mikäli sähköisen lomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, tulosta Pientalon itsearviointilomake (pdf), täytä ja lähetä se kirjekuoressa osoitteeseen:

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
tunnus 5019856
INFO OMV
00003 vastauslähetys

Pelastuslaitos suorittaa pistokoeluontoista valvontaa kohteisiin vastausten oikeellisuuden varmistamiseksi. Etenkin, mikäli lomaketta ei palauteta.

Ilotulitteet ja pyrotekniikka

Nuotio, avotuli tai kulotus

Paloriski, ilmeinen palovaara

Lisätietoja paloriskikohteiden tarkastuksista Varsinais-Suomessa.

Vaarallisten kemikaalien säilytys, käsittely ja varastointi

Tilapäismajoittaminen

Toiminta onnettomuuden jälkeen

  • Mikäli teillä on vakuutus, suosittelemme olemaan mahdollisimman pikaisesti yhteydessä vakuutusyhtiöönne vahinkotapauksen eteenpäin viemiseksi.
  • Mikäli vakuutusyhtiö pyytää tapahtuneesta pelastuslaitoksen raporttia (onnettomuusselostetta), saatte sen meiltä pyytämällä.
    • Pyytäminen tapahtuu sähköpostitse osoitteesta pelastuslaitos.selosteet@varha.fi. Viestiin vapaamuotoinen selostus päivämäärästä, osoitteesta ja tapahtuneesta, jotta voimme identifioida tietopyynnön oikein.
    • Onnettomuusselosteen valmistumiseen menee noin kaksi viikkoa onnettomuudesta. Pelastuslaitokslta ei tule automaattista ilmoitusta, kun seloste on valmis.
    • Pelastuslaitos ei toimita automaattisesti vakuutusyhtiöille tietoja, sillä emme voi tietää mikä vakuutusyhtiö kenelläkin on. Asianosaisen tehtävä on toimittaa tarvittaessa tai vakuutusyhtiön niin pyytäessä onnettomuusseloste vakuutusyhtiölle. Joissain tapauksissa vakuutusyhtiö pyytää selostetta myös pelastuslaitokselta suoraan. Tämä kannattaa varmistaa vakuutusyhtiöltä.
  • Kriisiavun tarpeessa voitte olla yhteydessä Varsinais-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystykseen: Sosiaalipäivystys ja kriisipäivystys | Varha

Onnettomuusselosteita voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta pelastuslaitos.selosteet@varha.fi

Liikenneonnettomuudet

Liikenneonnettomuuksiin liittyviä onnettomuusselosteita voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta pelastuslaitos.selosteet@varha.fi.

Avainsäilöuudistus

Muut PDF-lomakkeet

Ohjeet


Saavutettavuus ja tietosuoja

Lait ja asetukset

Lait, asetukset ja kuulutukset

Strategiat ja toimintasuunnitelmat

Strategiat ja toimintasuunnitelmat