Hyppää sisältöön

Lue annetut tiedot ja ohjeet. Katso ilmoitukseen vaadittavat pakolliset(*) liitteet, kohta 2. Voit toimittaa muitakin tietoja lisäliitteinä. Varmista ennen ilmoituksen täyttämistä, että sinulla on liitteet valmiina. Huomioi, että liitteiden max. yhteiskoko on 7 mb. Mikäli haluat tallentaa tai tulostaa lomakkeen, niin lue ohjeet kohdasta Tulosta (ilmoituksen lopussa).

Lait, velvoitteet ja ohjeistus

Säädösperusta:

Ilotulitteiden käyttö on sallittua ilman kirjallista ilmoitusta ja päätöstä vain vuodenvaihteessa 31.12. klo 18:00-1.1. klo 02:00 välisenä aikana. Katso lisäksi alueellisten pelastuslaitosten ohjeistus ilotulituksesta sekä mahdolliset kielto-alueet.

Mikäli ilotulitus järjestetään yleisötilaisuudessa, tulee siitä ilmoittaa poliisille. Tämä koskee myös, kun luokkien 2 ja 3 ilotulitteita (kuluttajailotulitteet) käytetään muussa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa. Tästä saat lisätietoa poliisin sivustolta.

Ilotulitteiden käyttäjät vastaavat siitä, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. Ilotulitteita saa luovuttaa vain yli 18-vuotiaille.
  2. Ilotulitteiden käytössä noudatetaan valmistajan antamia ohjeita.
  3. Ilotulitusta ei järjestetä Ilmatieteenlaitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, maasto- tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
  4. Ilotulitus ei aiheuta vaaraa ihmisille, omaisuudelle, ympäristölle tai liikenteelle.
  5. Ilotulitteiden käyttäjät käyttävät suojalaseja. Suojalasien käyttöä suositellaan myös katsojille.
  6. Ilotulituksen jälkeen varmistetaan, ettei vahinkoa ole aiheutunut lähiympäristölle ja että käyttöpaikan siisteydestä huolehditaan. Syntyneet jätteet hävitetään asianmukaisesti.
  7. Ilotulitusta suunnitellessa selvitetään alueen ympäristöviranomaiselta mahdolliset rajoitteet ja ilmoitustarpeet.

Lisätietoa ilotulitteiden turvallisesta käytöstä löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta osoitteesta www.tukes.fi.

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä tulee tehdä vähintään viisi (5) vuorokautta ennen käyttöä.

Maksullisuus
Pääosa pelastuslaitoksien suorittamista palveluista ja valvontatöistä on pelastuslain 379/2011 96 §:n mukaisesti maksullista. Katso alueellisen pelastuslaitoksen hinnoittelu

Ilmoituksen palautus
Sähköinen:
Täytä ilmoitus ja paina ”Lähetä lomake”. Pakolliset kentät merkitty tähdellä (*).
Postitse: Ilmoituksen voi myös postittaa. Täytä ja paina tulosta. Muista laittaa postitukseen mukaan kaikki tarvittavat liitteet. Postita ilmoitusta koskevan alueellisen pelastuslaitoksen osoitteeseen. Tarkista alueellisen pelastuslaitoksen osoite

Mikäli tarvitset tyhjän lomakkeen, niin mene lomakkeen loppuun ja paina Tulosta.

Tiedot käsitellään ilmoitusta koskevan kunnan pelastuslaitoksella. Lisätietoja rekisteri- ja tietosuojaselosteesta sekä henkilötietojesi käsittelystä saat kyseisen alueen pelastuslaitoksen sivuilta.

Valitse seuraavista:

Ilmoituksen liitteet


Ilmoittajan tiedot


Laskutustiedot


Ilmoitusosa - ilotulitteiden käyttö

Vastuulliset henkilöt

Käyttöpaikka

Kuntavalinta (pakollinen tieto*). Tiedot lähetetään aluetta hoitavalle pelastuslaitokselle, kun painat lopussa Lähetä-painiketta.

Ajankohta ja tilaisuus

Käytettävät ilotulitteet

Käytettävät tuotteet ja suojaetäisyydet (turvaetäisyydet). Tuotteen suojaetäisyys selviää tuotteen käyttöohjeesta tai tuoteselosteesta. Saa käyttää ainoastaan CE-merkittyjä ilotulitteita.Jos haluat tallentaa tai tulostaa ilmoituksen, paina Tulosta-painiketta ennen lähetystä. Tallennus tapahtuu Tulosta-ikkunassa valinnalla "Tallenna PDF-muodossa" tai "Tulosta PDF-tiedostoksi". Tarvittaessa voit tulostaa tai tallentaa lomakkeen tyhjänä. Kaikki selaimet eivät tue ilmoituksen tallentamista.Tallennuksen/tulostuksen jälkeen siirry kohtaan Lähetä.


Paina lopuksi Lähetä. Tiedot lähetetään aluetta hoitavalle pelastuslaitokselle.