Hyppää sisältöön

Katso aina ensin ilmoitukseen vaadittavat pakolliset (*) liitteet ja varmista, että sinulla on ne kaikki valmiina ennen varsinaisen ilmoituksen täyttämistä. Liitteet löydät kohdasta 2. Lisää liitteet. Voit myös tulostaa tyhjän lomakkeen, siirry loppuun ja valitse Tulosta.

Lait, velvoitteet ja ohjeistus

Säädösperusta:

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden  käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 91 ja 92 § 

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 63 §

Ilotulitteiden käyttö on sallittua ilman kirjallista ilmoitusta ja päätöstä vain vuodenvaihteessa 31.12. klo 18:00-1.1. klo 02:00 välisenä aikana. Katso lisäksi alueellisten pelastuslaitosten ohjeistus ilotulituksesta sekä mahdolliset kielto-alueet.

Mikäli ilotulitus järjestetään yleisötilaisuudessa, tulee siitä ilmoittaa poliisille. Tämä koskee myös, kun luokkien 2 ja 3 ilotulitteita (kuluttajailotulitteet) käytetään muussa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa. Tästä saat lisätietoa poliisin sivustolta.

Ilotulitteiden käyttäjät vastaavat siitä, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. Ilotulitteita saa luovuttaa vain yli 18-vuotiaille.
  2. Ilotulitteiden käytössä noudatetaan valmistajan antamia ohjeita.
  3. Ilotulitusta ei järjestetä Ilmatieteenlaitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
  4. Ilotulitus ei aiheuta vaaraa ihmisille, omaisuudelle, ympäristölle tai liikenteelle.
  5. Ilotulitteiden käyttäjät käyttävät suojalaseja. Suojalasien käyttöä suositellaan myös katsojille.
  6. Ilotulituksen jälkeen varmistetaan, ettei vahinkoa ole aiheutunut lähiympäristölle ja että käyttöpaikan siisteydestä huolehditaan. Syntyneet jätteet hävitetään asianmukaisesti.
  7. Ilotulitusta suunnitellessa selvitetään alueen ympäristöviranomaiselta mahdolliset rajoitteet ja ilmoitustarpeet.

Lisätietoa ilotulitteiden turvallisesta käytöstä löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta osoitteesta www.tukes.fi.

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä tulee tehdä vähintään viisi (5) vuorokautta ennen käyttöä.

Maksullisuus

Pääosa pelastuslaitoksien suorittamista palveluista ja valvontatöistä on pelastuslain 379/2011 96 §:n mukaisesti maksullista. Katso alueellisen pelastuslaitoksen hinnoittelu

Ilmoituksen palautus

Sähköinen: Täytä ilmoitus ja paina ”lähetä”. Pakolliset kentät merkitty tähdellä (*).
Postitse: Ilmoituksen voi myös postittaa. Täytä ja paina tulosta. Muista laittaa postitukseen mukaan kaikki tarvittavat liitteet. Postita ilmoitusta koskevan alueellisen pelastuslaitoksen osoitteeseen. Tarkista alueellisen pelastuslaitoksen osoite

Mikäli tarvitset tyhjän lomakkeen, niin mene lomakkeen loppuun ja paina Tulosta.