Hyppää sisältöön

Pidä pelastustie vapaana

Pelastustie on erikseen liikennemerkein merkitty ajotie tai reitti. Pelastustie suunnitellaan, jotta hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta. Suunniteltuja pelastusteitä käytetään onnettomuustilanteessa ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastamiseksi. Pelastamistehtävää voidaan joutua suorittamaan normaalista kulkureitistä poikkeavasta paikasta. Lisäksi sammutusyksiköiden on tärkeää päästä lähelle sammutusveden lisäsyöttöpaikkoja.

  • Pelastustie merkitään liikennemerkein eikä sille saa pysäköidä ajoneuvoja tai asettaa muutakaan estettä (betoniporsaat, puomit, kukkalaatikot ja -asetelmat yms.).
  • Pelastustien kunnossapidosta tulee huolehtia erityisen hyvin – etenkin talvella.
  • Väärin pysäköidyt autot voi saada valvontaan esimerkiksi huoltoyhtiön ja poliisin yhteistyöllä.

Älä pysäköi pelastustielle!

Hälytysajoneuvot tarvitsevat tilaa…

Lue lisää:

Sisäasiainministeriön asetuspelastustien merkitsemisestä
Pelastuslaki 11§ Kiinteistöjen pelastustiet