Hyppää sisältöön

Pelastustoimi.fi - yhdessä vahva

Tervetuloa! Suomessa pelastustoimen tehtäviä hoitavat 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastuslaitokset toimivat onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on, että yksittäiset ihmiset, rakennusten omistajat ja haltijat sekä toiminnanharjoittajat kykenevät ennaltaehkäisemään onnettomuuksia sekä varautuvat rajoittamaan ja torjumaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja seurauksia. Omalla toiminnallaan jokainen voi luoda elämästään ja ympäristöstään turvallisemman.

Turvallisuus on yhteistyötä!


Hätäkeskustoimintaa kehitetään, jotta hätätilanteiden hoitaminen olisi tehokkaampaa
Hätäkeskustoiminnan linjaukset vuoteen 2025 ovat valmistuneet. Hätäkeskustoimintaa kehitetään entistä modernimpaan suuntaan, jotta voidaan vastata tulevaisuuden toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Tavoitteena on kehittää eri viranomaisten välistä yhteistyötä niin, että hätätilanteiden ennakointi ja hoitaminen olisi entistä tehokkaampaa.
Tiedote Pelastustoimi, 19.1.2022 12:32
Nuohousuudistus on sujunut ennakoidusti – nuohouksen hinnoissa, saatavuudessa ja laadussa ei huomattavia muutoksia
Sisäministeriö on antanut 22.12.2021 eduskunnan hallintovaliokunnalle kirjallisen selvityksen vuonna 2019 voimaan tulleen nuohousuudistuksen toteutumisesta. Selvityksen mukaan nuohousta koskevaan pelastuslain säätelyyn ei ole tarvetta tehdä muutoksia tällä hetkellä.
Tiedote Pelastustoimi, 17.1.2022 11:12
Kolme syytä, miksi aluevaltuutetun kannattaa kiinnostua hyvinvointialueiden pelastustoimesta
Sisäministeriön pelastusosasto on laatinut aluevaaliehdokkaille tietopaketin pelastustoimesta hyvinvointialueilla.
Uutinen Pelastustoimi, 3.1.2022 17:02
Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla
Vuoden 2022 alussa tulee voimaan laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät ovat koottu tähän tiedotteeseen.
Tiedote Pelastustoimi, 22.12.2021 13:49
Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen maksuihin muutoksia vuonna 2022
Sisäministeriö on antanut asetukset Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2022.
Tiedote Pelastustoimi, 22.12.2021 12:49
Onnettomuustutkinta Kerimäen rakennuspalon ja sammutustehtävissä loukkaantuneen sopimuspalokuntalaisen osalta on valmistunut
Kerimäellä tapahtui 1.5.2021 rakennuspalo, jossa loukkaantui sammutustehtävissä ollut sopimuspalomies. Onnettomuuden seurauksena sisäministeriö päätti asettaa pelastuslain mukaisen tutkintalautakunnan, jonka tehtävänä oli selvittää tapahtumien kulku ja antaa suosituksensa vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi. Edellisen kerran vastaavanlainen tutkinta tehtiin vuonna 2006.
Tiedote Pelastustoimi, 21.12.2021 10:30
3 syytä, miksi aluevaltuutetun kannattaa kiinnostua pelastustoimesta
Sisäministeriön pelastusosasto on laatinut aluevaaliehdokkaille tietopaketin pelastustoimesta hyvinvointialueilla. Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.
Pelastustoimi, 17.12.2021 16:00
Uusi laki EU:n sisäasioiden rahastojen hallinnoinnista voimaan
Tasavallan presidentti vahvisti 16.12.2021 lain sisäasioiden rahastojen ohjelmien hallinnoimisesta ja avustusjärjestelmän toimeenpanemisesta. Laki tulee voimaan 22.12.2021.
Tiedote Pelastustoimi, 16.12.2021 15:22
Pohjoismaiden ministerit ja virkamiehet tekevät tiivistä yhteiskunnan siviilivalmiutta ja varautumista koskevaa yhteistyötä
Yhteiskunnan siviilivalmius- ja varautumisasioista vastaavat ministerit tai heidän sijaisensa Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Islannista ja Suomesta tapasivat tänään etänä niin kutsutun Haga-yhteistyön merkeissä. Suomen sisäministeri Krista Mikkonen johti videokokousta, joka päätti Suomen vuoden 2021 Haga-puheenjohtajuuskauden.
Tiedote Pelastustoimi, 14.12.2021 11:35
Hätäkeskuskoulutusta uudistetaan huomioiden tulevaisuuden toimintaympäristö ja työnkuva
Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistusta valmistellaan sisäministeriön johdolla. Hätäkeskuskoulutusta pohtivan työryhmän tavoitteena on tuottaa pohjaesityksiä tulevaisuuden hätäkeskuskoulutuksesta koulutusuudistushankkeen käsiteltäväksi.
Uutinen Pelastustoimi, 10.12.2021 11:37
EU myönsi Suomelle rahoitusta metsäpalojen sammutukseen
Suomi on saanut EU-rahoitusta metsäpalojen sammutukseen käytettävän pelastusmuodostelman rakentamiseksi. Euroopan komissio on myöntänyt osarahoituksen Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kymenlaakson pelastuslaitosten yhteishankkeelle metsäpalojen sammutukseen tarvittavan pelastusmuodostelman erikoiskaluston hankkimiseksi.
Tiedote Pelastustoimi, 26.11.2021 11:27
Pelastajakoulutukseen, pakolaiskiintiön nostamiseen ja EXIT-toimintaan esitetään lisärahoitusta
Sisäministeriön hallinnonalalle esitetään vuoden 2022 täydentävässä talousarvioehdotuksessa yhteensä 20,4 miljoonan euron lisäystä. Määrärahaa esitetään mm. turvallisuusviranomaisten yhteisen KEJO-tietojärjestelmän kehittämiseen 6,85 miljoonaa euroa, Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmämaksuihin 1,3 miljoonaa euroa ja EU-rahastomomentille 8 miljoonaa euroa. Pelastajakoulutuksen vahvistamiseen esitetään yhteensä 1,95 miljoonaa euroa ja EXIT-toimintaan 0,3 miljoonan euron lisäystä. Pakolaiskiintiön nostamiseen esitetään 1,1 miljoonaa euroa.
Tiedote Pelastustoimi, 18.11.2021 14:22
Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma julkaistu
Sisäministeriö julkaisee pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman, jonka tavoitteena on kehittää alan käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi ja yhdenvertaisuutta edistäviksi. Toimintaohjelma perustuu laajaan selvitystyöhön, jonka sisäministeriö käynnisti vuonna 2020 yhdessä pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän kanssa.
Tiedote Pelastustoimi, 18.11.2021 11:00
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto sähköautopalojen tutkijoille
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan tänä vuonna sähköautopalon sammuttamiseen kehitetylle uudelle ratkaisulle. Kotimainen keksintö suojelee sammuttajia akkupalossa vapautuvilta myrkyiltä samalla, kun se jäähdyttää akkua ja rajaa paloa. Muut palkinnot jaettiin myös sähköautojen ja litiumakkupalojen sammuttamisratkaisuille.
Tiedote Pelastustoimi, 17.11.2021 11:03
Sisäministeriön hallinnonalalle esitetään lähes 100 miljoonan euron lisäystä
Valtion vuoden 2021 neljännessä lisätalousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 99,7 miljoonan euron nettomääräistä lisäystä. Rajavartiolaitoksen uusien ulkovartiolaivojen hankintaan esitetään 65 miljoonaa euroa, poliisin toiminnan turvaamiseen 30 miljoonaa euroa ja koronapandemiasta ja sisärajavalvonnasta aiheutuviin hallinnonalan menoihin 10,38 miljoonaa euroa.
Tiedote Pelastustoimi, 4.11.2021 13:38
Sisäministeriö on myöntänyt Helsingin pelastuskoululle toimiluvan
Helsingin kaupunki on hakenut sisäministeriöltä toimilupaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Pelastuskoululle antaa pelastajatutkintoon ja alipäällystötutkintoon johtavaa pelastusalan ammatillista peruskoulutusta. Sisäministeriö on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan toimiluvan. Pelastuskoulun aiempi toimilupa oli voimassa 4.9.2023 asti.
Tiedote Pelastustoimi, 3.11.2021 17:19
Suomi lähettää materiaaliapua Latvialle vaikean koronatilanteen hoitoon
Suomi lähettää Latvialle kuusi hengityskonetta vaikean koronatilanteen hoitoon. Materiaaliapu lähetetään Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta.
Tiedote Pelastustoimi, 29.10.2021 15:58
Asenne ja yhteistyö ratkaisevat onnettomuuksien ennaltaehkäisyn toteutumisen
Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman käytäntöön saattamista kuvaava loppuraportti on nyt julkaistu. Raportin mukaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä on tiivistettävä ja laadullisen arvioinnin työkaluja kehitettävä.
Uutinen Pelastustoimi, 30.9.2021 12:02
Pelastustoimen yksikkö- ja kutsutunnuksia koskeva ohje on uudistunut
Sisäministeriö on julkaissut uudistetun ohjeen pelastustoimen yksikkö- ja kutsutunnuksista. Uutta ohjeessa muun muassa miehittämättömiin ilma-aluksiin esimerkiksi lennokkeihin ja pelastustoimen johtamistoimintaan liittyvät tunnukset.
Uutinen Pelastustoimi, 29.9.2021 16:26
Talousarvioesityksen määrärahat eivät korjaa vuosien saatossa kasvanutta vajetta
Vuoden 2022 talousarvioesityksessä sisäministeriön pääluokkaan ehdotetaan yhteensä noin 1,566 miljardia euroa. Poliisitoimen osuus tästä on 856 miljoonaa, Rajavartiolaitoksen noin 280 miljoonaa, pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen 87 miljoonaa ja maahanmuuton 160 miljoonaa.
Tiedote Pelastustoimi, 27.9.2021 11:37

Ensihoitajat ja ambulanssi

Pelastustoimi - luotettava ja tehokas

Onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja väestönsuojelu muodostavat Suomessa kokonaisuuden, jonka valmius kattaa kaikki onnettomuustapaukset päivittäisistä onnettomuuksista suuronnettomuuksiin asti. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan onnettomuuksien seurauksia rajoitetaan - luotettavasti ja tehokkaasti.

Lisää meistä
15654
Liikenneonnettomuuksia/v.
12 602
Tulipaloja/v.
107 970
Pelastustoimen tehtäviä/v.
190 211
Valvontatehtävää/v.