Hyppää sisältöön

Huomioi, että Ilmatieteen laitoksen antama maastopalovaroitus korvaa aiemmin erilliset ruohikkopalo- ja metsäpalovaroitukset.

Tulen käsittely

Tulen käsittelyssä ja avotulta sytyttäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota tulipalon välttämiseen - ennakointiin. Sytyttäjä on aina vastuussa tulesta. Avotulen paikka tulee valita siten, että siitä ei voi aiheutua palon leviämisvaaraa maastoon tai rakennuksiin.

Sytyttäjä on vastuussa.

Ole huolellinen ja varovainen. Ennaltaehkäise.

Jokaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalonvaaran ja vahingon välttämiseksi. Erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli aiheuttavat tulipalon vaaraan sekä lisäävät leviämisriskiä.

Avotuli – mikä se on?

Esimerkiksi nuotio ja yleensä syksyisin sekä keväisin tapahtuva risujen poltto ovat avotulta. Avotulella tarkoitetaan myös muuta vastaavaa tulen tekemistä tai käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Avotulen tekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Varaudu sammutukseen jo ennen sytytystä.

Kaaviokuvassa esitetään, että jos tuli voi syttyä kipinästä tai maapohjan kautta, niin kyseessä on avotuli. Tarkempi kuvaus tekstissä.

Kertakäyttögrillin ja risukeittimen käyttö katsotaan avotulen teoksi

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien, helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi. Niitä ovat mm. kertakäyttö- ja pienet pallogrillit sekä risukeittimet, joita ei saa käyttää maastopalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen. Näitä ovat esimerkiksi sytytyspaikka/-sijainti, tuuli ja palava alusta.

Maastopalovaroitus korvasi erilliset ruohikkopalo- ja metsäpalovaroitukset vuoden 2024 alusta.

Maastopalovaroitus varoittaa, kun maasto on kuivaa

Maastopalovaroitus korvasi erilliset ruohikkopalo- ja metsäpalovaroitukset vuoden 2024 alusta. Ilmatieteen laitos antaa maastopalovaroituksen, kun maastossa on kuivaa. Silloin ei saa sytyttää avotulta.

Maastopalovaroituksissa on 3 vaaratasoa (keltainen, oranssi ja punainen). Kaikkia kolmea koskee sama laki, että avotulta ei saa tehdä. Suurten ja nopeasti etenevien maastopalojen todennäköisyys kasvaa oranssissa ja punaisessa luokassa.

Maastopalovaroituksen aikana ei saa koskaan sytyttää avotulta!

  • Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko on aina kielletty.
  • Ilmatieteen laitos antaa maastopalovaroituksen alueelle, jossa maastopalon vaara maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen.
  • Ilmatieteen laitos huolehtii siitä, että maastopalovaroituksesta tiedotetaan tarpeeksi laajasti.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa koskaan sytyttää, mikäli ympäröivät olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulen tekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa

  • Avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa – kysy aina! Kertakäyttögrillin käyttöön tarvitaan maanomistajan lupa.
  • Pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon alueella kokonaan tai osassa sitä määräajaksi, jos tulipalon vaara on ilmeinen. Lisäksi pelastustoimen alueella tai osassa sitä voidaan avotulen teko kieltää määräajaksi. Kieltomahdollisuus on yleensä kuitenkin rajattu kohdistuvaksi ainoastaan avotulen tekoon ja päätöksestä tiedotetaan tarpeeksi laajasti.

Pelastusviranomainen voi keskeyttää toiminnan, josta on välitön tulipalon tai muun onnettomuuden vaara.

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä tulisijoja, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tuulelta suojatut grillit, huuvalla varustetut grillikatokset ja muuratut tiiliset tai kiviset tulisijat, joissa on kipinöinnin estävä hormi.

Kivillä ympäröity nuotio on avotuli.

Lisätietoja avotulen tekoon liittyvistä asioista saa

Lue lisää:

Ilmatieteen laitos/varoitukset
Tietoa nykyisestä maastopalovaroituksesta
Tulentekoilmoitus
Risujen poltto
Kulotus
Tulityö