Hyppää sisältöön
Palomies pumpulla

Tulen käsittely

Tulen käsittelyssä ja avotulta sytytettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota tulipalon välttämiseen - ennakointiin. Sytyttäjä on aina vastuussa tulesta. Avotulen paikka tuleekin valita siten, että siitä ei voi aiheutua palon leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennuksiin.

Sytyttäjä vastaa - aina!

Ole huolellinen ja varovainen. Kiinnitä huomiota tulipalon ehkäisemiseen…

Jokaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalonvaaran ja vahingon välttämiseksi. Erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli aiheuttavat tulipalon vaaraan ja lisäävät leviämisriskiä.

Avotuli – mikä se on?

Esimerkiksi nuotio on avotuli. Avotulella tarkoitetaan myös muuta vastaavaa tulen tekemistä tai käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Avotulen tekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Varaudu aina, jo ennen sytytystä, myös sammutukseen.

Kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi.

 • niitä ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen. Näitä ovat esimerkiksi sytytyspaikka/-sijainti, tuuli, palava alusta
 • kertakäyttögrillejä ei saa käyttää ilman maanomistajan lupaa

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä. Tiilisiä tai kivisiä tulisijoja, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi. Sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Esimerkiksi tuulelta suojatut ja huuvalla varustetut grillikatokset.

Metsäpalovaroituksen aikana ei saa koskaan sytyttää avotulta!

 • metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on AINA kielletty
 • Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen
 • Ilmatieteen laitos huolehtii siitä, että metsäpalovaroituksesta tiedotetaan tarpeeksi laajasti

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa koskaan sytyttää, mikäli ympäröivät olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen – älä sytytä!

Avotulen tekoon tarvitaan AINA maanomistajan lupa

 • avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa – kysy aina!
 • pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon alueella kokonaan tai osassa sitä määräajaksi, jos tulipalon vaara on ilmeinen
 • kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi
 • kieltomahdollisuus on yleensä kuitenkin rajattu kohdistuvaksi ainoastaan avotulen tekoon
 • päätöksestä tiedotetaan tarpeeksi laajasti

Pelastusviranomainen voi keskeyttää toiminnan, josta on välitön tulipalon tai muun onnettomuuden vaara


Lisätietoja avotulen tekoon liittyvistä asioista saa

 • paikalliselta pelastusviranomaiselta tai
 • oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta

Lue lisää:

Ilmatieteen laitos/varoitukset
Kulotus
Tulityö