Hyppää sisältöön
Palomies pumpulla

Tulen käsittely

Tulen käsittelyssä ja avotulta sytyttäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota tulipalon välttämiseen - ennakointiin. Sytyttäjä on aina vastuussa tulesta. Avotulen paikka tuleekin valita siten, että siitä ei voi aiheutua palon leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennuksiin.

Sytyttäjä on vastuussa.

Ole huolellinen ja varovainen. Kiinnitä huomiota tulipalon ehkäisemiseen…

Jokaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalonvaaran ja vahingon välttämiseksi. Erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli aiheuttavat tulipalon vaaraan ja lisäävät leviämisriskiä.

Avotuli – mikä se on?

Esimerkiksi nuotio ja yleensä syksyisin ja keväisin tapahtuva risujen poltto ovat avotulta. Avotulella tarkoitetaan myös muuta vastaavaa tulen tekemistä tai käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Avotulen tekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Varaudu aina sammutukseen jo ennen sytytystä.

Kertakäyttögrillin ja risukeittimen käyttö katsotaan avotulen teoksi

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi. Niitä ovat mm. kertakäyttö- ja pienet pallogrillit sekä risukeittimet, joita ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen. Näitä ovat esimerkiksi sytytyspaikka/-sijainti, tuuli ja palava alusta.

Metsäpalovaroituksen aikana ei saa koskaan sytyttää avotulta!

  • metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on AINA kielletty
  • Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen
  • Ilmatieteen laitos huolehtii siitä, että metsäpalovaroituksesta tiedotetaan tarpeeksi laajasti

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa koskaan sytyttää, mikäli ympäröivät olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen – älä sytytä!

Avotulen tekoon tarvitaan AINA maanomistajan lupa

  • Avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa – kysy aina! Kertakäyttögrillin käyttöön tarvitaan maanomistajan lupa.
  • Pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon alueella kokonaan tai osassa sitä määräajaksi, jos tulipalon vaara on ilmeinen. Lisäksi pelastustoimen alueella tai osassa sitä voidaan avotulen teko kieltää määräajaksi. Kieltomahdollisuus on yleensä kuitenkin rajattu kohdistuvaksi ainoastaan avotulen tekoon ja päätöksestä tiedotetaan tarpeeksi laajasti.

Pelastusviranomainen voi keskeyttää toiminnan, josta on välitön tulipalon tai muun onnettomuuden vaara.

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä tulisijoja, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tuulelta suojatut grillit, muuratut tiiliset tai kiviset tulisijat ja huuvalla varustetut grillikatokset.

Kivillä ympäröity nuotio on avotuli.

Lisätietoja avotulen tekoon liittyvistä asioista saa

Lue lisää:

Ilmatieteen laitos/varoitukset
Tulentekoilmoitus
Risujen poltto
Kulotus
Tulityö