Hyppää sisältöön
Palomiehet neuvottelemassa rakennustyömaalla pelastustiestä. Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Pelastustoimi uusii kiinteistöjen avainsäilöjen lukitukset

Hätäkeskukseen liitetyllä paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla varustettuihin kiinteistöihin on tyypillisesti asennettu pelastuslaitoksen avainsäilö nopeuttamaan pelastuslaitoksen pääsyä kohteeseen sekä vähentämään mahdollisesta murtautumisesta aiheutuvia materiaalivahinkoja hälytyksen sattuessa. Avainsäilöjä on jonkin verran myös muissa kiinteistöissä.

Avainturvallisuuden ja avainsäilöjärjestelmän käytettävyyden parantamiseksi Varsinais-Suomen pelastuslaitos on käynnistänyt hankkeen, jossa pelastustoimen avainsäilöjen lukitus uudistetaan.

Avainsäilöt lukitaan elektronisesti

Avainsäilön lukituksessa siirrytään käyttämään älypuhelimen NFC-teknologiaan perustuvaa elektronista avainta iLOQ S50. Avainsäilön avaaminen onnistuu vain, jos avaimen elektroninen ohjelmointi täsmää kyseessä olevaan lukkoon. 

Uudistuksessa otetaan lisäksi käyttöön mm. avaimen käytön lokitietojen taltiointi ja avaimen käyttöoikeusaika.

Pelastustoimen avainsäilöjen uusi lukitusratkaisu on määritelty yhteistyössä valtuutettujen lukkoliikkeiden kanssa ja uudet pelastustoimen avainsäilöt asennetaan kyseisen määrittelyn mukaisesti. 

Myös aiemmin asennetut pelastustoimen avainsäilöt tulee uudistaa uuden lukitusratkaisun mukaiseksi. 

Uusi lukitusratkaisu on yleensä yhteensopiva vanhan sylinteriputken kanssa eli yleensä pelkkä lukon vaihtaminen riittää, mutta oletettavasti on myös kohteita, joissa on uusittava myös vanha sylinteriputki. 

Pelastustoimen avainsäilöt on yleisimmin toteutettu yhdellä avainsäilöllä (avainsäilö rakennuksen ulkokuoressa). Näissä kohteissa tulisi asennuttaa toinen avainsäilö rakennuksen sisätiloihin esim. paloilmoitinkeskuksen viereen Finanssialan ohjeistuksen mukaisesti.

Ei lakisääteinen, mutta vahvasti suositeltava

Pelastustoimen avainsäilö ei ole lakisääteinen varuste, eikä pelastuslaitos voi määrätä kiinteistön varustamista pelastustoimen avainsäilöllä, mutta automaattisella paloilmoittimella varustettujen kohteiden paloilmoittimen toteutuspöytäkirjalla/elinkaarikirjassa on yleensä avainsäilö vaadittu kohteeseen ja tämä velvoittaa kohdetta hankkimaan avainsäilön.

Avainsäilön asentaminen on viimekädessä kiinteistön omistajan ja haltijan asia. Pelastuslaitos kuitenkin suosittelee avainsäilöjen asentamista erityisesti niihin kiinteistöihin, jotka on varustettu automaattisella paloilmoitin- tai sammutuslaitteistolla. Avainsäilö voidaan asentaa myös muihin kohteisiin, jos asiasta on sovittu pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätietoja antavat:
Roni Sillanmäki, asemamestari
+358 44 907 3055
roni.sillanmaki@varha.fi  

Jaripetri Kinnunen
Palveleva palotarkastaja
+358 44 907 2175
jaripetri.kinnunen@varha.fi