Hyppää sisältöön
Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Tilanne- ja johtokeskus

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Tilannekeskus vastaa pelastustoimen tilannekuvan ja valmiuden ylläpidosta sekä erilaisista pelastuslaitoksen sisäisistä tukitoiminnoista Varsinais-Suomessa ympärivuorokautisesti.

Tilannekeskuksen tehtävät:
•    Tietojen tuottaminen turvallisuuden tilannekuvaan Varsinais-Suomessa
•    Pelastus- ja valvontatoimintaan liittyvät johtamis- ja tukitoiminnot
•    Yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Tilannekeskus on aloittanut toimintansa vuonna 2018. Tätä ennen tilannekeskustyyppistä toimintaa on tuotettu viestikeskuksen ja aiemmin infopisteen ominaisuudessa vuodesta 2004 alkaen. Tilannekeskuksen toimintaa on kehitetty määrätietoisesti ja tänä päivänä se toimiikin pelastuslaitoksen kaiken toiminnan keskiössä palvellen laajasti pelastuslaitoksen eri palveluyksiköitä ja pelastuslaitoksen asiakkaita.

Tilannekeskuspäällikkö Harri Heikkilä vastaa Tilannekeskuksen toiminnasta.

Tilannekeskusoperaattori työssään ja katsoo näyttöpäätteitä.
Tilannekeskusta miehittävät pääsääntöisesti operaattori ja vuoromestari. Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos.