Hyppää sisältöön

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Pelastuskoulusta valmistuu pelastusalan ammattilaisia, joilla on kyky toimia pääkaupungin erityisolosuhteissa pelastaja-ensihoitajina.

Helsingin Pelastuskoulu aloitti toimintansa keväällä 1972, ja on Suomen vanhin pelastajia kouluttava oppilaitos.

Pelastuskoulun opinnot valmistavat turvallisuuden asiantuntijaksi onnettomuuksien ehkäisyn, monipuolisten pelastustehtävien sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen tehtäviin. Valmistuttuaan Pelastuskoulusta opintonsa hyvin suorittaneet henkilöt saavat työpaikan Helsingin pelastuslaitokselta.

Pelastuskoulun pelastajakoulutus on kaksivuotinen ammatillinen koulutus, jonka opetussuunnitelma noudattaa valtion Pelastusopiston opetussuunnitelmaa täydennettynä pääkaupungin erityispiirteiden opinnoilla.

Käytännön harjoituksilla ja työssä oppimisella on koulutuksessa keskeinen asema. Lukuvuosien välisinä aikoina opiskelijoilla on ohjattuja ja palkallisia työssäoppimisjaksoja Helsingin eri pelastusasemilla. Pelastajakurssin jälkeen opiskelu jatkuu työn ohessa oppisopimusmuotoisesti. Kaksi lukukautta kestävä oppisopimuskoulutus päättyy lähihoitajan tutkintoon, joka pätevöittää uudet pelastajat perustason ensihoitajiksi.

Hae Helsingin pelastuskouluun

Helsingin Pelastuskoulussa on mahdollista suorittaa myös alipäällystötutkinto. Päällystötutkinnon voi suorittaa vain Pelastusopistossa Kuopiossa.

Pelastuskoulun yhteystiedot
Koulutuspäällikkö, puh. 09 310 31266
Sähköposti: pelastuskoulu.kanslia@hel.fi

Käyntiosoite:
Tyynenmerenkatu 1
00220 Helsinki

Postiosoite:
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Pelastuskoulu
PL 112
00099 Helsingin kaupunki

Helsingin Pelastuskoulu Instagramissa