Hyppää sisältöön

Mitä Helsingin pelastuskoulussa voi opiskella? 
Helsingin Pelastuskoulu aloitti toimintansa keväällä 1972 ja on Suomen vanhin pelastajia kouluttava oppilaitos. Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskoulusta valmistuu pelastusalan ammattilaisia, joilla on kyky toimia turvallisuuden asiantuntijoina onnettomuuksien ehkäisyn, monipuolisten pelastustehtävien sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen tehtävissä.  
Pelastuskoulun pelastajatutkinto on 1,5 vuotta kestävä ammatillinen koulutus, jonka opetussuunnitelma noudattaa Pelastusopiston opetussuunnitelmaa. Lisäksi opintoihin on integroitu alueellisia osaamisvaatimuksia ja sisältöjä.

Pelastajatutkinto (90 op) jakaantuu perusopintoihin ja ammattiopintoihin seuraavasti: 

  • Perusopinnot 14 op
  • Ammattiopinnot 76 op
  • Onnettomuuksien ehkäisy 10 op
  • Pelastustoiminta 37 op
  • Ensihoito 29 op

Tutkinnon opetussuunnitelmaan voit tutustua tarkemmin Pelastusopiston sivuilta. Opetussuunnitelmasta näet myös muut pelastusalan tutkintokoulutusmahdollisuudet, joista pelastajatutkinnon lisäksi Helsingin Pelastuskoulussa on mahdollista suorittaa alipäällystötutkinto. Päällystötutkinnon voi suorittaa vain Pelastusopistossa Kuopiossa.
 
Millaista opiskelu on Helsingin Pelastuskoulussa?
Opinnoissa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä opittavan aiheen vaatimusten mukaisesti. Käytännön harjoituksilla ja työssä oppimisella on opinnoissa keskeinen asema. Tämän vuoksi opiskelu on suurimmaksi osaksi lähiopiskelua ja opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus. Helsingin Pelastuskoulu sijaitsee Jätkäsaaressa ja koulun tilojen lisäksi opinnoista suuri osa toteutetaan eri harjoitusalueilla ja pääkaupunkiseudun kohteissa aidoissa oppimisympäristöissä.

Opetus ajoittuu pääsääntöisesti arkipäiville kello 8-16 ja opetuskieli on suomi.  
Koulumuotoisten opintojen lisäksi opiskelijoilla on ohjattu ja palkallinen työssäoppimisjakso eri pelastusasemilla ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Pelastuskoulu on pieni ja yhteisöllinen koulu, jossa kouluttajien ja opiskelijoiden yhteistyö on tiivistä ja mahdollisuudet yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen ovat hyvät. Lisäksi koulu tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet omatoimiseen harjoitteluun ja liikkumiseen. Koulusta löytyy hyvin varusteltu kuntosali liikkumiseen ja pelastuskalustolla voi harjoitella omatoimisesti kouluaikojen ulkopuolella. Myös kaikki Helsingin eri pelastusasemien liikuntatilat (kuntosalit, uima-allas ja liikuntasalit) ovat opiskelijoiden käytössä.

Mitä tapahtuu valmistumisen jälkeen?
Pelastajatutkinto antaa kelpoisuuden pelastajan, palomiehen tai palomies-sairaankuljettajan virkoihin valtakunnallisesti ja valmistuneilla pelastajilla on erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet. Helsingin Pelastuskoulusta valmistuneilla opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä Helsingin pelastuslaitokselle.
 
Pelastuskoulun yhteystiedot
Ensisijaisesti yhteydenotot sähköpostitse: pelastuskoulu.kanslia@hel.fi
kanslia: 09 310 31251
koulutuspäällikkö: 09 310 31266
koulutussuunnittelija: 09 31031264
Käyntiosoite:
Tyynenmerenkatu 1
00220 Helsinki
 
Postiosoite: 
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Pelastuskoulu
PL 112
00099 Helsingin kaupunki