Hyppää sisältöön

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Erityistä vaaraa aiheuttavat kohteet (ns. SEVESO-kohteet):
Pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan on laadittava yhteistyössä ulkoisesta pelastussuunnitelmasta turvallisuustiedote, joka sisältää tiedot suuronnettomuusvaaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä ja toimintaohjeista suuronnettomuustilanteessa. Tiedote on toimitettava paperisena vähintään henkilöille, jotka tarvitsevat suunnitelman tietoja suuronnettomuustilanteessa, suuronnettomuuden todennäköiselle vaikutusalueella sijaitseviin kouluihin, sairaaloihin ja muihin yleisessä käytössä oleviin rakennuksiin sekä kohteille, jotka ovat suuronnettomuuden todennäköisellä vaikutusalueella. (SM julkaisu 2021:2.)

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella on viisi erityistä vaaraa aiheuttavaa kohdetta, joista on laadittu ulkoinen pelastussuunnitelma. Julkisia kohteita on kolme.

Pelastuslaitos harjoittelee vähintään kolmen vuoden välein suuronnettomuustilanteiden varalta yhteistyössä toiminnanharjoittajien ja muiden asianosaisten kanssa.
Ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat pyydettäessä nähtävillä Seinäjoen ja Lapuan paloasemilla.

Turvallisuustiedotteet:

Oy Forcit Ab (Lapua) päivitetty 6.11.2023
Nammo Lapua Oy (Lapua) päivitetty 18.8.2021
Lapex Inter Oy (Lapua) päivitetty 3.11.2021