Hyppää sisältöön

Lomakkeet ja oppaat

Jos et löydä etsimääsi tai tarvitset opastusta, ole yhteydessä neuvontapalveluumme neuvontapalvelu.ek@pelastustoimi.fi

Asuintalo

Pelastussuunnitelma on ohjeistus kiinteistön asukkaille. Pelastussuunnitelmassa kerrotaan rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit sekä annetaan ohjeet niiden ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Asuintaloissa kirjallinen pelastussuunnitelma tulee tehdä vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksiin. Pelastussuunnitelman laatimisesta ja siitä viestinnästä asukkaille vastaa asuintalon hallitus. Hallituksen tehtävä on myös varmistaa, että turvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet tulevat tehdyksi.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on tehnyt oppaita ja mallipohjia pelastussuunnitelman laatimista varten. Suosittelemme hyödyntämään näitä pohjia pelastussuunnitelman laatimisessa.

http://www.spek.fi/Suomeksi/Varautuminen-ja-vss/Pelastussuunnitelma/Malli-ja-lomakkeet

Pelastussuunnitelmaa ei laadita ja ylläpidetä pelastusviranomaista varten. Pelastuslaki ei velvoita asuinkiinteistöjä toimittamaan pelastussuunnitelmaa tai sen yhteenvetoa pelastusviranomaiselle.

Voit kuitenkin lähettää meille pelastussuunnitelman kommentoitavaksi.

Apua pelastussuunnitelman tekoon tai kommentteja pelastussuunnitemaasi saat pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta.

Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Tällä lomakkeella laadit pelastuslain 379/2011 42§:n mukaisen ilmoituksen. Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta tai onnettomuusriskistä.

Tulentekoilmoitus

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle ennen toiminnan/polton aloitusta.

Tulentekoilmoitus

Yleisötilaisuuden järjestäminen

Yleisötilaisuuden järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava myös siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot ja tilaisuuden järjestäjän on tarvittaessa haettava useita lupia eri viranomaisilta.

Milloin yleisötilaisuuteen tarvitaan pelastussuunnitelma?

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
  2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
  4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma tulee palauttaa pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin neuvontapalvelu.ek@pelastustoimi.fi vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja 2020 (doc)

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan (pdf)

Lisätietoja pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta.

Milloin tilaisuuteen tarvitaan ensiapusuunnitelma?

Yli 2 000 hengen yleisötilaisuuteen on laadittava myös ensiapusuunnitelma.

Ensiapusuunnitelma palautetaan pelastussuunnitelman liitteenä pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin (neuvontapalvelu.ek@pelastustoimi.fi) vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Ensiapusuunnitelman malli

Käytetäänkö tilaisuudessa pyroteknisiä erikoistehosteita? Järjestetäänkö tuliesitys?

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä.

Lisätietoja pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta.

Ilmoitus tehosteiden käytöstä

Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa -opas (pdf)

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan ja esitystä varten on tehtävä pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Lisätietoja pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta.

Ilmoitus tuliesityksestä

Ohje tuliesityksen turvallisuusjärjestelyistä (pdf)

Poliisille toimitettavat ilmoitukset

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet.

Ilmoitus tehdään täyttämällä sähköinen lomake tai toimittamalla tulostettava lomake tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla tai postitse.

Ilmoituksen voi toimittaa myös skannattuna sähköpostiin osoitteeseen: lupahallinto.kaakkois-suomi@poliisi.fi 

Lomakkeet poliisin internet-sivuilla: https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet

Mikäli yleisötilaisuudessa järjestetään ilotulitus, siitä tulee myös ilmoittaa poliisille. Tämä koskee myös, kun luokkien 2 ja 3 ilotulitteita (kuluttajailotulitteet) käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa.

Ilmoitus ilotulituksesta: Ilmoita ilotulitusnäytöksestä - Poliisi

Lisätietoa: https://poliisi.fi/kaakkois-suomen-poliisilaitos
 

Tilapäismajoitus

Ilmoitus tilapäismajoituksesta tulee tehdä paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen kysyy tarvittaessa majoitukseen liittyvää lausuntoa pelastusviranomaiselta.

Pelastuslaitokselle tulee toimittaa yli 20 henkilön joukkomajoituksesta pelastussuunnitelma 14 vrk ennen majoituksen alkua. Pelastussuunnitelma tulee toimittaa neuvontasähköpostiin neuvontapalvelu.ek@pelastustoimi.fi

Ohje: Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa
Ilmoitus tilapäismajoituksesta
Lomake: Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma