Hyppää sisältöön

Tilapäinen majoittuminen tarkoittaa lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Tilapäismajoitus tällaisissa tiloissa on mahdollista, mikäli majoittumisen turvallisuusjärjestelyt on toteutettu tämän ohjeen mukaisesti ja alueen pelastusviranomainen on hyväksynyt kyseiset tilat tilapäismajoituskäyttöön. Tilapäismajoitus voi olla kestoltaan yleensä enintään seitsemän (7) vuorokautta. Viikoittain toistuvaa majoittumista ei voida pitää tilapäismajoituksena.

Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta oheisella lomakkeella pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista.

Voit lähettää lomakkeen joko
•    sähköisesti kansallisella lomakkeella (kts. alla)

Ilmoitus tilapäismajoituksesta

•    tai postitse: Pohjois-Savon pelastuslaitos, Päivystävä palotarkastaja, Volttikatu 1A, 70700 Kuopio
Lisätietoa menettelystä päivystävältä palotarkastajalta, 044–718 8199 (ma 8.30–10.30 ja ke 8.30–10.30)

Linkki kansalliseen ohjeeseen, josta löytyy lisätietoja tilapäismajoituksen turvallisuusvaatimuksista ja prosessista:

Ohje tilapäismajoitukseen