Hyppää sisältöön

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma pelastuslain (379/2011) 48 §:ssä mainituilla alueilla tapahtuvien suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Lisäksi asiasta säädetään sisäministeriön asetuksessa asetuksessa ulkoisista pelastussuunnitelmista (1286/2019). Suunnitelman laatii pelastuslaitos yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman tehokkaat pelastustoimet onnettomuustilanteissa.

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen käytännönläheinen toimintaa ohjaava asiakirja, josta löytyvät nopeasti kaikki oleelliset asiat, joilla on valmistauduttu alueen suuronnettomuusvaaraan ja joita tarvitaan pelastustoimintaan.

Turvallisuustiedotteet eivät valitettavasti ole saavutettavia ja ne on poistettu verkkosivuilta. Asiaa selvitetään parhaillaan.  

Turvallisuustiedotteet
Oy Teboil Ab
Bakelite Oy
Stora Enso Oyj, Enocell
Scanpole Oy
Väylävirasto, Joensuun ratapiha
Väylävirasto, Niiralan ratapiha


Suunnitelmat ovat nähtävillä Noljakan pelastusasemalla. Suunnittelun esittelyaika on sovittava etukäteen.