Hyppää sisältöön

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma pelastuslain (379/2011) 48 §:ssä mainituilla alueilla tapahtuvien suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Lisäksi asiasta säädetään sisäasiainministeriön asetuksessa erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015). Suunnitelman laatii pelastuslaitos yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman tehokkaat pelastustoimet onnettomuustilanteissa.
Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen käytännönläheinen toimintaa ohjaava asiakirja, josta löytyvät nopeasti kaikki oleelliset asiat, joilla on valmistauduttu alueen suuronnettomuusvaaraan ja joita tarvitaan pelastustoimintaan.
Pohjois-Karjalan ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat nähtävillä Noljakan pelastusasemalla. Suunnittelun esittelyaika on sovittava etukäteen.