Hyppää sisältöön

Paloriskiasunnolla tarkoitetaan asuntoa tai rakennusta, jossa on havaittu ilmeinen palonvaara tai muu onnettomuusriski. Tavallisesti paloriskiasuntoja yhdistää suuri tavaramäärä, joka mahdollisen tulipalon syttyessä aiheuttaa palon voimakkaan ja nopean leviämisen. Lisäksi suuri tavaramäärä voi pahimmassa tapauksessa estää asukkaan poistumisen asunnosta tai vaikeuttaa pelastushenkilökunnan toimintaa kohteessa. Usein paloriskiasunnoista puuttuu myös toimiva palovaroitin, joka mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitsee alkavan tulipalon ja varoittaa asunnossa olevia ihmisiä sekä naapureita.

Muita esimerkkejä paloriskiasunnoista:

  • Liedellä, uunissa tai tulisijan välittömässä läheisyydessä säilytetään tavaraa.
  • Saunan kiukaan välittömässä läheisyydessä säilytetään tavaraa tai kuivataan vaatteita.
  • Asunnossa on viallisia sähköasennuksia tai sähkölaitteita.
  • Asukkaan tulenkäyttö on huolimatonta (esimerkiksi sisätiloissa tupakointi).
  • Taustalla on toistuvia läheltä piti -tilanteita, jotka voivat ilmetä muun muassa palojälkinä.

Viranomaisilla on pelastuslaissa määritelty ilmoitusvelvollisuus. Sen lisäksi jokaisella kansalaisella on oikeus tarpeen vaatiessa tehdä ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä. Kiireellisissä hätätilanteissa ota yhteyttä hätänumeroon 112.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee valvontaa vastaanotettujen ilmoitusten pohjalta. Ilmoituslomakkeeseen ei tule kirjata mitään yksilöiviä tietoja, kuten osoitetta tai asukkaan nimeä. Pyydämme tiedot, kun otamme yhteyttä ilmoittajaan.

Päivystävä palotarkastaja

Päivystävä palotarkastaja
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja vastaa helsinkiläisten paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin puhelimitse arkisin kello 9–11 ja 12–14 sekä sähköpostitse arkisin kello 9–15.

Mikäli sinulla on kysyttävää tiettyyn palotarkastukseen liittyen, ole yhteydessä suoraan tarkastuksen tehneeseen palotarkastajaan. Yhteystiedot löydät esimerkiksi palotarkastuspöytäkirjasta.