Hyppää sisältöön

Lue annetut tiedot ja ohjeet. Katso ilmoitukseen vaadittavat pakolliset(*) liitteet, kohta 2. Voit toimittaa muitakin tietoja lisäliitteinä. Varmista ennen ilmoituksen täyttämistä, että sinulla on liitteet valmiina. Huomioi, että liitteiden max. yhteiskoko on 7 mb. Mikäli haluat tallentaa tai tulostaa lomakkeen, niin lue ohjeet kohdasta Tulosta (ilmoituksen lopussa).

Lait, velvoitteet ja ohjeistus

Avotulen (nuotio, risujen poltto, kulotus, tms.) sytyttäminen on kokonaan kiellettyä Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana. Tämän tulentekoilmoituksen laatiminen ja lähetys ei anna lupaa avotulen sytyttämiseen varoitusten voimassa ollessa.

Lisäksi avotulen teko on kiellettyä, mikäli olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Mikäli alueellasi on voimassa olevia varoituksia, niin siirrä polttoa ja suorita se turvallisissa olosuhteissa. Laadi ja lähetä tulentekoilmoitus vasta silloin.

Tarkista Ilmatieteenlaitoksen voimassa olevat palo- ja tuulivaroitukset aina ennen sytytystä.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Asiasta on tehtävä päätös ja se tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. Katso oman alueesi pelastuslaitoksen tiedotteet.

Säädösperusta:

Avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Erityistä varovaisuutta noudattaen ammattimainen metsämaan kulotus on mahdollista erillisen kulotussuunnitelman mukaisesti kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa (Pelastuslaki 379/2011 7 §). Kulotussuunnitelma valitaan liitteeksi lomakkeen alussa.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Asiasta on tehtävä päätös ja se tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

Avotulta tehtäessä on aina oltava maanomistajan lupa.

Kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista on aina tehtävä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. Muusta avotulesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Pelastusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkoa, jos

  • sytyttää avotulen tahallaan tai huolimattomuudesta maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen
  • suoritetaan metsämaan kulotusta ilman metsäammattilaisen valvontaa
  • laiminlyö velvollisuuden ilmoittaa pelastuslaitokselle kulotuksesta tai muusta tulenkäytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua

Jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestykset 

  • Varmista onko oman kuntasi alueella sallittua polttaa puutarhajätettä. Selvitä oman alueesi jätehuoltomääräyksistä ja kuntasi/kaupunkisi rakennusjärjestyksestä puutarhajätteen polton rajoitukset.

Maksullisuus
Maksuton.

Ilmoituksen palautus
Sähköinen:
Täytä ilmoitus ja paina ”Lähetä lomake”. Pakolliset kentät merkitty tähdellä (*).
Postitse: Ilmoituksen voi myös postittaa. Täytä ja paina tulosta. Muista laittaa postitukseen mukaan kaikki tarvittavat liitteet. Postita ilmoitusta koskevan alueellisen pelastuslaitoksen osoitteeseen. Tarkista alueellisen pelastuslaitoksen osoite

Mikäli tarvitset tyhjän lomakkeen, niin mene lomakkeen loppuun ja paina Tulosta.

Tiedot käsitellään ilmoitusta koskevan kunnan pelastuslaitoksella. Lisätietoja rekisteri- ja tietosuojaselosteesta sekä henkilötietojesi käsittelystä saat kyseisen alueen pelastuslaitoksen sivuilta.

Polttotapahtuman tyyppi:

Ilmoituksen liitteet


Ilmoittajan tiedot


Ilmoitusosa - tiedot

Polton suorittajan/kulotuksen vastuuhenkilön tiedot


Polttopaikan tiedot

Kuntavalinta (pakollinen tieto*). Tiedot lähetetään aluetta hoitavalle pelastuslaitokselle, kun painat lopussa Lähetä-painiketta.


Polttotiedot

Poltto 1 tiedotJos haluat tallentaa tai tulostaa ilmoituksen, paina Tulosta-painiketta ennen lähetystä. Tallennus tapahtuu Tulosta-ikkunassa valinnalla "Tallenna PDF-muodossa" tai "Tulosta PDF-tiedostoksi". Tarvittaessa voit tulostaa tai tallentaa lomakkeen tyhjänä. Kaikki selaimet eivät tue ilmoituksen tallentamista.Tallennuksen/tulostuksen jälkeen siirry kohtaan Lähetä.


Paina lopuksi Lähetä. Tiedot lähetetään aluetta hoitavalle pelastuslaitokselle.