Hyppää sisältöön

Lue annetut tiedot ja ohjeet. Katso ilmoitukseen vaadittavat pakolliset(*) liitteet, kohta 2. Voit toimittaa muitakin tietoja lisäliitteinä. Varmista ennen ilmoituksen täyttämistä, että sinulla on liitteet valmiina. Huomioi, että liitteiden max. yhteiskoko on 7 mb. Mikäli haluat tallentaa tai tulostaa lomakkeen, niin lue ohjeet kohdasta Tulosta (ilmoituksen lopussa).

Lait, velvoitteet ja ohjeistus

Säädösperusta:

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Tarkista Ilmatieteenlaitoksen voimassa olevat palo- ja tuulivaroitukset ennen sytytystä, esim. osoitteesta www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset.

Erityistä varovaisuutta noudattaen ammattimainen metsämaan kulotus on mahdollista erillisen kulotussuunnitelman mukaisesti kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa (Pelastuslaki 379/2011 7 §). Kulotussuunnitelma valitaan liitteeksi lomakkeen alussa.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Asiasta on tehtävä päätös ja se tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

Avotulta tehtäessä on aina oltava maanomistajan lupa.

Kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista on aina tehtävä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. Muusta avotulesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Pelastusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkoa, jos

  • sytyttää avotulen tahallaan tai huolimattomuudesta metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen
  • suoritetaan metsämaan kulotusta ilman metsäammattilaisen valvontaa
  • laiminlyö velvollisuuden ilmoittaa pelastuslaitokselle kulotuksesta tai muusta tulenkäytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua

Jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestykset 

  • Varmista onko oman kuntasi alueella sallittua polttaa puutarhajätettä. Selvitä oman alueesi jätehuoltomääräyksistä ja kuntasi/kaupunkisi rakennusjärjestyksestä puutarhajätteen polton rajoitukset.

Maksullisuus
Maksuton.

Ilmoituksen palautus
Sähköinen:
Täytä ilmoitus ja paina ”Lähetä lomake”. Pakolliset kentät merkitty tähdellä (*).
Postitse: Ilmoituksen voi myös postittaa. Täytä ja paina tulosta. Muista laittaa postitukseen mukaan kaikki tarvittavat liitteet. Postita ilmoitusta koskevan alueellisen pelastuslaitoksen osoitteeseen. Tarkista alueellisen pelastuslaitoksen osoite

Mikäli tarvitset tyhjän lomakkeen, niin mene lomakkeen loppuun ja paina Tulosta.