Hyppää sisältöön

Pelastustoiminnan vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat:
1.    Pelastustoiminnan valmiuden ylläpitäminen,
2.    Operatiivisen johtamisjärjestelmän ylläpitäminen,
3.    Öljyvahinkojen torjunnasta huolehtiminen,
4.    Sammutusveden hankinnasta huolehtiminen,
5.    Pelastustoimen sisäisestä koulutuksesta huolehtiminen,
6.    Pelastustoimen kalustohankinnoista huolehtiminen,
7.    Pelastustoimen operatiivinen suunnittelu ja
8.    Pelastustoimen harjoitusten järjestäminen.

Lisätietoja: 

Pelastuspäällikkö Ville-Petteri Pulkkinen 013 330 4516

Palopäällikkö Keski-Karjala Ville-Petteri Pulkkinen 013 330 4516
Palopäällikkö Vaara-Karjala Ari-Pekka Luomala 013 330 9171
Palopäällikkö Pielisen Karjala Mika Viertola 013 330 9160
Palopäällikkö Läntinen Jani Tanskanen 013 330 9155
Palopäällikkö Joensuun seutu Lari Parkkinen  013 330 9139

etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi

Kylien pelastusryhmät

Kylän pelastusryhmä voidaan aktivoida toimintaan esimerkiksi pelastuslaitoksen tai kunnan toimeksiannosta, jolloin toiminta on viranomaisohjattua ja kohdennettu erikseen määritettyihin toimenpiteisiin. Pilotoinnin yhteydessä selvitettiin, minkälaista apua kyliltä voitaisiin onnettomuus- tai häiriötilanteessa tilanteessa saada ja mihin tehtäviin pelastusryhmän jäseniä voitaisiin pelastustoimen tukena käyttää. Pelastuslaitoksen näkökulmasta pelastusryhmän tärkeimpiä tehtäviä ovat tiedustelu ja tilannetietojen välitys, joiden avulla hankitaan aktiivisesti informaatiota tapahtuneesta sekä välitetään havaittua tilannetietoa pelastustoimen käyttöön. Suuronnettomuuksissa ja laajoissa häiriötilanteissa pelastustoimen johtokeskuksessa muodostetaan kokonaistilannekuva tapahtuneesta. Tämän hajautetun resurssin avulla pelastustoimen johtokeskuksen tilannetietoisuus näissä tilanteissa parantuu olennaisesti. Lisäksi kiinteän yhteydenpidon kautta tietoa voidaan jakaa pelastuslaitokselta kylien suuntaan.

Pelastuslaitoksen tehtävään hälytetyt pelastusryhmän jäsenet ovat tehtävää hoitaessaan työsuhteessa pelastuslaitokseen ja henkilöille maksetaan suoritetusta työstä palkkaa. Työsopimuksen myötä varmistetaan myös henkilön työturvallisuus sekä vakuutusturva mahdollisten henkilö- ja kalustorikkojen varalle.

Kylän pelastusryhmän yhtenä tärkeänä toiminnan käynnistäjänä on paikallisesti havaittu lähimmäisen avuntarve, jossa omaehtoisesti huolehditaan ja autetaan naapureita sekä muita kyläläisiä. Tämä toiminta on vapaaehtoista ja tapahtuu omalla vastuulla ilman viranomaisten ohjausta. Mikäli viranomaisapua tilanteen hoidossa tarvitaan, ilmoitetaan siitä viranomaisille ja viranomaiset tulevat apuun kuten tähänkin saakka. Myös muu osallistuminen kyläturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen perustuu vapaaehtoisuuteen ja paikalliseen aktiivisuuteen. Hankkeen yhteydessä pelastusryhmän jäseniä pyritään kannustamaan osallistumaan mahdollisimman aktiivisesti sekä naapuriaputoimintaan että muuhun kyläturvallisuustyöhön.

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Tero Kuittinen, puh. 013 330 9125

etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi