Hyppää sisältöön

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kahdeksan kunnan alueella suurten liikenneväylien ja kansainvälisen lentokentän kupeessa. Palveluksessamme on noin 460 turvallisuusalan ammattilaista: muun muassa palomiehiä, palopäälliköitä, ensihoitajia, lääkintäesimiehiä, tilannekeskuspäivystäjiä, asentajia, palotarkastajia, paloinsinöörejä, turvallisuuskouluttajia ja väestönsuojelun ja varautumisen ammattilaisia.

Keskeisiä tehtäviämme on onnettomuuksien ehkäisy sekä pelastustoiminta ja ensihoito. Lisäksi huolehdimme varautumiseen ja väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä. 

Viimeisimmän henkilöstökyselymme mukaan peräti 84 % henkilöstöstämme suosittelisi työnantajaansa ystävilleen. Henkilöstömme kokee myös esimerkiksi täydennyskoulutuksen määrän riittäväksi eli panostamme voimakkaasti henkilöstön ja esimiesten osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Meillä on vahva yhdessä toimimisen kulttuuri.  

Meillä pääset tekemään työtä yhteiskuntamme turvallisuuden edistämiseksi.


Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikkamme löydät Vantaa rekrytointi-sivulta.


Harjoittelupaikat ja sijaisuudet

Ensihoito: Hae työharjoitteluun ensihoitoomme (Webropol)
HUOM! Hakemukset syyskaudelle on jätettävä hakuvuoden huhtikuun viimeiseen päivään mennessä ja kevätkauden hakemukset edellisen vuoden lokakuun 15. päivään mennessä. 

Pelastustoiminta: Kysy mahdollisista harjoittelupaikoista palopäälliköltämme ari.koivu(at)vantaa.fi.


Alan koulutusta

Pelastustoiminnan ammattilaisia koulutetaan Pelastusopistolla Kuopiossa sekä Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskoulussa. Pelastusopistossa suoritettavia tutkintoja ovat pelastajatutkinto, alipäällystötutkinto sekä palopäällystön koulutusohjelma, insinööri AMK-tutkinto (yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa). Pelastusopistolla voi opiskella myös hätäkeskuspäivystäjäksi (hätäkeskuspäivystäjätutkinto).

Ensihoidon ammattilaiseksi voi opiskella ammattikorkeakouluissa, joissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ensihoitaja (AMK). Monilla ensihoitajilla on taustallaan lähihoitajan tutkinto tai pelastajatutkinto.

Palotarkastajan virkaan vaaditaan ammattikorkeakoulututkinto, alalle voi opiskella ammattikorkeakoulussa tai Pelastusopistolla (päällystötutkinto AMK-insinööri), palotarkastajilla on usein taustallaan turvallisuus- tai rakennusalan tutkinto (AMK).
 

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)

Tilannekeskus/vaihde  p. 09 8394 0000
tilannekeskus(at)vantaa.fi

Henkilökohtaiset yhteydenotot:
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Päivystävä palotarkastaja

arkisin klo 9–12  p. 09 839 50475
paivystavapalotarkastaja(at)vantaa.fi