Hyppää sisältöön

Palvelutasopäätös vuosille 2024-2026

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, turvallisuusviestinnästä sekä muusta ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi pelastuslaitos vastaa poikkeusolojen valmiussuunnittelusta sekä väestönsuojeluvalmiuden kehittämisestä, suunnittelusta ja väestönsuojeluun varautumisen koordinoinnista Helsingissä.

Pelastuslain mukaisesti pelastustoimi päättää alueensa palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasopäätös on keskeisin tavoiteasiakirja, johon sisältyvät pelastustoimen palvelujen laatua, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta koskevat tavoitekuvaukset.

Palvelutasopäätöksessä päätetään, kuinka pelastuslaitoksen lakisääteisistä tehtävistä huolehditaan sekä mitkä ovat toiminnan muut keskeiset painopisteet ja kehittämisalueet. Pelastuslaitoksen laatima palvelutasopäätös sisältää alueella esiintyvät uhat, arviot niistä aiheutuvista riskeistä, toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden tason. Palvelutasopäätös ohjaa pelastuslaitoksen strategista suunnittelua sekä vuosittain laadittavien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimista.

Palvelutasopäätös 2021-2024 on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. 

Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2024-2026

Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2021-2024

Omavalvonta Helsingin pelastustoimessa

Omavalvonta tulee järjestämislain mukaan toteuttaa osana palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Omavalvonnan tavoitteena on varmistaa toteutunut palvelujen laatu, saatavuus ja vaikuttavuus sekä toiminnan lainmukaisuus. 

Omavalvonta on laatutyötä, jolla kehitetään palvelutuotantoa tekemällä siitä havaintoja, sopimalla toimenpiteitä, ja viestimällä havainnoista ja toimenpiteistä. Omavalvonta tuottaa tietoa palvelujen järjestäjän sisäisen valvonnan tarpeisiin.

Helsingin pelastustoimen omavalvontaohjelma 2023
Omavalvonnan seuranta 2023