Hyppää sisältöön

Oikeat toimintatavat, turvalliset välineet sekä ennakoiva asenne, ovat avainasemassa onnettomuuksien ehkäisyssä. Me pelastusviranomaisena voimme tukea siinä, mutta sinä teet turvallisuutesi itse.

Onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteena on tehdä itsemme tarpeettomiksi.

Meillä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella onnettomuuksien ehkäisyn keskeisiä toimintamuotoja ovat:

 • valvontatoiminta
 • asiakirjavalvonta
 • rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta
 • asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi
 • poistumisturvallisuusselvitysten arviointi ja valvonta
 • palo- ja onnettomuusriski-ilmoitusten käsittely ja niiden vaatimat toimenpiteet
 • yleinen ohjaus ja neuvonta koskien paloturvallisuutta
 • vaarallisten kemikaalien ja ilotulitteiden valvonta
 • palontutkinta
 • yhteistoiminta viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa
 • turvallisuuskoulutukset
 • turvallisuusviestintä.

Toimimme yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Uudenmaan pelastuslaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden yhdenmukaistamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi.

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)

Tilannekeskus/vaihde  p. 09 41 9140
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Henkilökohtaiset yhteydenotot:
etunimi.sukunimi(at)vakehyva.fi

Päivystävä palotarkastaja

ma, ke, pe klo 9–12  p. 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi