Hyppää sisältöön

Yhteiskuntamme on haavoittuva, ja siksi turvallisuusviranomaisena varaudumme ja valmistaudumme sekä normaaliolojen häiriö- ja poikkeustilanteisiin että poikkeusoloihin, jotka äärimmillään voivat johtua aseellisesta selkkauksesta.

Yhteiskunnalliset, teknologiset, taloudelliset, ympäristölliset ja poliittiset muutokset vaikuttavat toimintaympäristöömme. Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristössä on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos, joka vaatii kokonaisvaltaista varautumista talouteen, kriisinsietokykyyn, huoltovarmuuteen, sisäiseen turvallisuuteen, kyberturvallisuuteen, hybridivaikuttamiseen ja kriittisen infrastruktuurin kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti.

Varautuminen häiriöiden aiheuttamiin ongelmiin tehdään ennakolta, jotta kriisitilanteessa voimme toimia mahdollisimman tehokkaasti ihmisten, omaisuuden ja toimintojen suojaamiseksi kaikilta niitä uhkaavilta vaaroilta. Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset.

Helsinki on maamme hallinnon, talouden, liikenteen ja kulttuurin keskus. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen pääkaupungissa kaikissa turvallisuustilanteissa on elintärkeää koko Suomelle. Varautuminen väestön ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen on keskeinen osa tätä valmiutta ja pelastuslaitoksen työtä.

Varautuminen toteutetaan yhteistoiminnassa valtion ja kaupunkikonsernin eri toimialojen, liikelaitoksien, osakeyhtiöiden sekä omatoimiseen varautumisen piiriin kuuluvien yritysten, laitosten, kiinteistöjen omistajien ja kansalaisten kesken. Laki velvoittaa rakennuksen omistajaa ja haltijaa, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittajaa, toimialaa, liikelaitosta ja muuta yhteisöä varautumaan toimenpiteisiin, joilla kohteessa olevia henkilöitä ja omaisuutta sekä ympäristöä suojataan.

Valmiussuunnittelu

Pelastuslaitoksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen eli jatkuvuudenhallinta on strategista ja operatiivista toimintaa, jonka tarkoituksena on oman palvelutuotannon, eli lakisääteisten tehtävien, mahdollisimman häiriötön hoitaminen, jotta yhteiskunnan toimintakyky voidaan turvata myös häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Valmiussuunnittelu on prosessi, jolla tunnistetaan erilaisiin turvallisuustilanteisiin liittyvät uhat ja niiden vaikutukset organisaation tehtäviin ja toimintaan sekä turvataan oma toiminta- ja suorituskyky parhaimmalla mahdollisella tavalla. Etukäteissuunnittelulla varmistetaan myös kyky palautua hallitusti takaisin normaalitilaan.

Pelastuslaitoksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja huoltovarmuus liittyvät normaalioloihin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Normaalioloissa olemme normaaliajan valmiudessa ja varaudumme häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kohotamme valmiuttamme ja valmistaudumme kriittisten toimintojemme turvaamiseen sekä toimintamme priorisointiin.

Lue lisää:

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma: varautumisen, huoltovarmuuden ja jatkuvuudenhallinnan yleiset järjestelyt 
Helsingin kaupungin väestönsuojelusuunnitelma 
Varautumissuositus