Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen (ensihoidon) kustannusten korvaustaksasta määrittelee ambulanssikuljetuksen hinnan, joka muodostuu lähtömaksusta, kilometrimaksusta, toisen ensihoitajan lisämaksusta ja odotusajan maksun korvausperusteesta.

Sairasvakuutuslain mukaan kuljetettavan potilaan omavastuuosuus laskusta on 25 euroa. Tehtävistä, joissa potilasta ei päädytä kuljettamaan ambulanssilla terveydenhuollon pisteeseen ei lähetetä laskua. Edellä mainitusta tekee poikkeuksen ne tehtävät, joissa potilaan tutkimuksella ja hoidolla on vältetty käynti terveydenhuollon päivystyksessä (mm. sydänfilmin analysointi, verensokerin korjaaminen, eteisperäisen rytmihäiriön korjaus). Tällöin tulee potilaalle omavastuuosuus maksettavaksi.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Helsingin pelastuslaitoksen ensihoidon taloussihteeriin, puh. 09 310 30171.