Hyppää sisältöön

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on yksi Suomen 22 pelastuslaitoksesta. Laitos tuottaa pelastustoimen palvelut koko Itä-Uudenmaan alueen kunnille.

Palveluihimme kuuluvat

 • pelastuspalvelu
 • ensihoito (HUS)
 • palotarkastukset
 • kemikaalivalvonta
 • palontutkinta
 • väestönsuojelu
 • turvallisuuskoulutukset ja -viestintä
 • sopimuspalokuntatoiminta.

Pelastuslaitoksen päätoimipiste sijaitsee Porvoon vakinaisella pelastusasemalla. Lisäksi Loviisassa ja Sipoossa on vakinaiset pelastusasemat ja ensihoitoasemat. Vakinaiset palokunnat ovat välittömässä ympärivuorokautisessa lähtövalmiudessa.

Sivutoimiset palokunnat ja sopimuspalokunnat ympäri maakuntaa ovat 515 minuutin lähtövalmiudessa. Lisäksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on kaksi laitospalokuntaa (Neste Oil ja Fortum).


Organisaatio

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen organisaatio on jaettu neljään tehtäväalueeseen:

 • pelastustoiminta
 • ensihoito
 • onnettomuuksien ehkäisy
 • pelastustoimen johto.

Pelastustoiminnan tehtäväalue tuottaa kiireellisten onnettomuustilanteiden edellyttämiä palveluita. Pelastustoiminnan henkilöstö esimerkiksi sammuttaa tulipaloja, pelastaa ihmisiä ja eläimiä sekä suojelee omaisuutta ja ympäristöä onnettomuustilanteissa. Laitoksen alueella on kolme jatkuvasti miehitettyä pelastusasemaa Porvoossa, Sipoossa ja Loviisassa. Lisäksi alueellamme toimii viisi sivutoimista palokuntaa, kaksi laitospalokuntaa ja 24 sopimuspalokuntaa.

Ensihoidon tehtäväalue tuottaa sairaankuljetus- ja ensihoitopalveluita. Ensihoidon järjestäminen on sairaanhoitopiirien vastuulla. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut yhteistyössä HUS Porvoon sairaanhoitoalueen kanssa, jonka alueeseen kuuluvat, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo. Pukkilan ja Myrskylän ensihoidosta vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Onnettomuuksien ehkäisyn tehtäväalueeseen kuuluvat esimerkiksi paloturvallisuuden valvonta, turvallisuusviestintä ja -koulutus sekä kuntien valmiustyön tukeminen. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella tehtäväalueesta käytetään myös nimeä riskienhallinta. Tehtäväalueella työskentelee paloinsinöörejä ja palotarkastajia.

Pelastustoimen johdon tehtävänä on johtaa pelastuslaitosta ja tuottaa tukipalveluita. Pelastustoimen johdon hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi henkilöstöasiat, asiakaspalvelu ja viestintä.


Hallinto

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen hallinto kuuluu pelastustoimen johdon tehtäväalueeseen. Tehtäväalueella työskentelevät hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö, kaksi toimistosihteeriä ja viestinnän suunnittelija.

Toimistosihteerien tehtäviä ovat asiakaspalvelun lisäksi erilaiset palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon tukitoiminnot, laskutus, arkistointi, erilaiset pienhankinnat ja kokousjärjestelyt.

Kehittämispäällikön työhön kuuluu keskeisesti pelastuslaitoksen kehittämisprojektien hallinnointi ja toteutus. Viestinnän suunnittelija koordinoi ja tekee sisäistä ja ulkoista viestintää.

Hallintopäällikkö muun muassa laatii talousarviot ja tilinpäätökset sekä alueellisen pelastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat. Hallintopäällikkö toimii pelastuslautakunnan sihteerinä. Hallintopäällikön tehtäviin kuuluu myös henkilöstöhallinto, työsuojelu, tietoturva- ja tietosuoja-asiat sekä erilaisten hankkeiden koordinointi.


Päätöksenteko

Itä-Uudenmaan alueellinen pelastuslautakunta koostuu osakaskuntien valitsemista luottamushenkilöistä. Lautakunta kokoontuu tyypillisesti kerran kuukaudessa, kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Alueellisen pelastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat
(siirryt Porvoon kaupungin palveluun)

Lautakunta muun muassa

 • käsittelee pelastuslaitoksen talousarvion, tilinpäätöksen ja palvelutasopäätöksen, ja esittää niitä jäsenkuntien ja Porvoon kaupungin hyväksyttäväksi
 • päättää isommista hankinnoista ja pitkistä vuokrasopimuksista
 • hyväksyy viranhaltijapäätökset
 • antaa pyydettäessä lausuntoja.

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja puheenjohtaja. Kaikilla on myös kotikuntansa valitsema henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan kokoonpano 2021– (varajäsenet suluissa):

 • Patrik Björkman, Porvoo (pj.) (Pia Sågbom)
 • Maiju Kivikoski, Askola (Veli-Pekka Juvonen)
 • Kerstin Perttilä, Lapinjärvi (Göran Wallén)
 • Leif Skogster, Loviisa (Lotte-Marie Stenman)
 • Satu Lindgren, Myrskylä (Niko Fabritius)
 • Toivo Hämäläinen, Porvoo (Pauli Tarna)
 • Minna Järvenpää, Pukkila (Kimmo Mikkola)
 • Tommi Hänninen, Sipoo (v.pj.) (Pirkko Buddas)
 • Nina Uski, Porvoon kaupunginhallituksen edustaja
 • Jorma Wiitakorpi, Porvoon kaupunginhallituksen pj.

Lisätietoa

Peter Johansson
pelastusjohtaja
puh. 020 1111 400 (vaihde)
peter.johansson@pelastustoimi.fi

Marjut Helske
hallintopäällikkö
puh. 020 1111 400 (vaihde)
marjut.helske@pelastustoimi.fi

(puhelun hinta 8,35 snt/puhelu +16,69 snt/min)