Hyppää sisältöön

Seuraa varoituksia ja yleistilannetta

Tilanneseuranta

Säätila, varoitukset ja turvallisuus: Ilmatieteenlaitos
Ajokeliennuste ja liikenteen häiriöt: Liikennevirasto
Pelastustoimen hälytykset näkyvät verkkopalvelun etusivulla sekä osoitteessa tilannehuone.fi

Sähkönjakelun mahdolliset keskeytykset:

Ajantasainen sähkökatkokartta

Yleisesti häiriötilanteista

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta merkittävimpiä riskejä ja niiden todennäköisyyksiä on arvioitu Suomen kansallisessa riskiarviossa ja maakunnallisia riskejä ja todennäköisyyksiä puolestaan on arvioitu tarkemmin alueellisissa riskiarvioissa.

Jos puhelut ruuhkautuvat tai nettisivut eivät toimi, radiossa luettavat tiedotteet ja paikallisuutiset välittävät tietoja tilanteesta.

Tiedusteluita ja kyselyitä ei pidä soittaa hätänumeroon, koska turhat soitot ruuhkauttavat hätänumeron ja hidastavat avunsaantia sitä aidosti tarvitsevilta. Hätänumeroon soitetaan silloin, jos on sattunut onnettomuus, tai onnettomuuden syntymisen vaara on ilmeinen, eikä sitä voi ehkäistä tai torjua. Ilmeinen vaaratilanne voi olla esimerkiksi sellainen, jossa iso puu on kaatunut liikennöidyn yleisen tien, junaradan tai sähköjohtimien päälle. Puistossa tai tontilla kaatuneet, jännityksessä olevat tai katkenneet puut hoidetaan akuutin häiriötilanteen jälkeen ja resurssien vapauduttua.

Lue lisää:

Myrsky
72 tuntia
Suuronnettomuus
Sähkökatko