Hyppää sisältöön

Väestönsuojelu

Kansainvälisten sopimuksien mukaan väestönsuojelu on humanitääristen tehtävien suorittamista, joiden tarkoituksena on siviiliväestön suojaaminen vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaaroja vastaan ja sen auttamista selviytymään niiden välittömiltä vaikutuksilta sekä edellytysten luomista eloon jäämiselle. Väestönsuojelu on ihmisten ja omaisuuden suojaamista sekä pelastustoimintaa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista.

Väestönsuojelutehtävät

 • hälytystoiminta
 • evakuointi
 • suojista huolehtiminen
 • pimennystoimenpiteiden hoito
 • pelastustoiminta
 • lääkintähuolto ml. ensiapu ja hengellinen huolto
 • sammutustoiminta
 • vaarallisten alueiden tiedustelu ja merkitseminen
 • puhdistustoiminta ja vastaavat suojelutoimenpiteet
 • tilapäismajoituksen järjestäminen ja tarvikkeiden jakelu
 • osallistuminen hätätilanteessa järjestyksen palauttamisen ja ylläpitämiseen
 • välittömien julkisten palvelujen kiireinen kuntoon saattaminen
 • surmansa saaneista huolehtiminen
 • avustaminen elintärkeiden kohteiden säilyttämiseksi
 • edellä mainittujen tehtävien edellyttämät lisätoimenpiteet, ml. suunnittelu ja järjestely, muttei rajoittuen näihin.

Normaalioloissa suoritettaviin väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluu

 • poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus
 • suojarakenteiden rakentaminen
 • johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito
 • varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.

 
Väestönsuojelun kansainvälinen tunnus on oranssinvärisellä pohjalla oleva tasasivuinen kolmio. Tunnusta käytetään aseellisen selkkauksen aikana suojaaman väestönsuojelutoimintaa ja väestönsuojelumuodostelmia.

Lisätietoja vaaramerkistä.