Hyppää sisältöön

Tilapäiset ja poikkeavat rakenteet

Yleisötilaisuuksiin rakennetaan usein väliaikaisia rakenteita, kuten katsomoita, telttoja tai lavoja. Tilapäisten rakenteiden tulee käydä ilmi tilaisuuden pelastussuunnitelmasta.
Laadi suurista tai poikkeavista rakenteista pystytystodistus. Todistuksen tulee olla saatavilla tapahtumapaikalla. Tilapäiset rakenteet ja rakennelmat voivat vaatia myös rakennus- tai toimenpideluvan, jonka myöntää rakennusvalvontaviranomainen.

Huomioi telttojen osalta seuraavat asiat

 • Henkilömäärä on mitoitettu samoin kriteerein kuin kokoontumistilassa.
 • Telttakangas on vaikeasti syttyvää materiaalia (SL1, DIN4102 B1 tai vastaava).
 • Teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kriteerein kuin kokoontumistilassa.
 • Teltan poistumisreitit ovat opastettuja. Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä jälkiheijastavilla poistumisopasteilla. Suuret teltat (yli 300 m²) varustetaan valaistuin ja akkuvarmennetuin poistumisopastein. Mikäli teltan seinäpinnasta yli 30 prosenttia on avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai avonaiseksi rakenteeksi, jolloin vaadittavat opasteet arvioidaan tapauskohtaisesti.
 • Teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta. Yksittäiset alle 20 m² teltat sijoitetaan pääsääntöisesti vähintään neljän metrin päähän rakennuksista. Isompien telttojen sekä telttaryhmien etäisyys rakennuksista on pääsääntöisesti vähintään kahdeksan metriä.
 • Teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumisreitit. Teltta-alueelle varataan pelastustiet, joiden leveys on vähintään 3,5 metriä.
 • Teltan pystytysohjeita noudatetaan.
 • Teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan tai pätevän suunnittelijan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin.

Mikäli rakennusvalvontaviranomainen ei ole antanut erityisiä ohjeita tai määräyksiä eikä käytössä ole valmistajan tai suunnittelijan laatimia ohjeita, enintään 300 m² telttojen pystyttämisessä suositellaan seuraavaa:

 • Rungon osat kytketään toisiinsa lukittavilla liittimillä.
 • Teltan vakauttamiseen vaikuttaa muun muassa teltan rakenne, korkeus ja muoto. Irtopainoja käytettäessä pienten telttojen jokaisessa kulmassa tulisi olla vähintään seuraavat painot: 2x2 teltta 15 kg/tolppa, 4x4 teltta 62 kg/tolppa, 5x5 teltta 96 kg/tolppa ja 6x6 teltta 139 kg/tolppa. Minimipainot koskevat telttoja, joissa on kattopressu ja tuulen nopeus on enintään 15 metriä sekunnissa. Voimakkaammalla tuulella on poistettava kattopressu tai lisättävä painoja.
 • Teltat kiinnitetään maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden vetolujuus on vähintään 1000 kg. Narut tai vastaavat eivät ole luotettavia kiinnityksiä.
 • Tämän ohjeen mukaisesti kiinnitetyt teltat eivät välttämättä pysy kiinnitettyinä rajuilman sattuessa. Tällöin noudatetaan pelastussuunnitelmaan kirjattuja toimintaohjeita.
 • Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 metriä sekunnissa telttojen kiinnitystä tehostetaan tai telttojen käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista. Mikäli valmistaja on antanut muita ohjeita, toimitaan niiden mukaan.

Kiinnitä lavojen osalta huomioita seuraaviin asioihin

 • Lavan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.
 • Pystytyksestä on laadittu pystytystodistus.
 • Lavaa käytetään valmistajan määrittelemän käyttötarkoituksen mukaisesti.
 • Lavarakenteiden painorajoituksia noudatetaan.
 • Lavarakenteiden tuulirajoitukset ovat tiedossa.
 • Tapahtuman järjestäjän tulee suunnitella toimintamallit erilaisten sääilmiöiden varalle.

Huomioi katsomoiden osalta seuraavat asiat

 • Katsomot tulee rakentaa noudattaen ympäristöministeriön asetusta rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017).
 • Kaide rakennetaan, kun putoamiskorkeus ylittää 0,5 metriä tai putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa. Suojakaide rakennetaan yli 0,7 metrin tasoeroissa, joihin lapsilla on pääsy.
 • Istuimet kiinnitetään alustaan, mikäli istuinalueen lattia on kalteva tai istuinrivien lattioiden välillä on tasoeroja. Vaakasuoralla lattialla istuimet voivat olla irrallisia.
 • Jos tilassa on yli 60 tuolia eikä niitä ole sijoitettu pöytien ympärille, ne kytketään toisiinsa vähintään neljän ryhmissä.
 • Kiinteät ja toisiinsa kytketyt istuimet on järjestettävä istuinriveinä istuinalueiksi, joiden vierustalla on kulkureitti.
 • Istuinalueen tai seisomakatsomon kulkureitille on voitava siirtyä kunkin rivin päästä.
 • Kulkureitin leveys mitoitetaan sitä käyttävien henkilöiden määrän mukaisesti. Enintään 60 henkilön kokoontumistilan kulkureitin leveyden on oltava vähintään 900 mm. Yli 60 henkilölle tarkoitetussa tilassa kulkureitin leveyden on oltava vähintään 1200 mm.
 • Istuinrivien kulkuvälin vapaan leveyden on oltava suhteessa kulkuväliä käyttävien henkilöiden määrään, istuimien laatuun sekä siihen, onko kulkureitti kulkuvälin molemmissa vai vain toisessa päässä.
 • Katsomon kulkureitin portaiden nousu saa olla enintään 160 mm ja etenemän tulee olla vähintään 300 mm.
 • Katsomon portaiden avoaskelmien välit on tukittava siten, että avoaskelmien välistä ei mahdu yli 100 mm:n levyinen kuutio.
 • Portaikossa ja luiskassa käsijohde asennetaan koko pituudelle. Käsijohde mitoitetaan niin, että siitä saa tukevan otteen.
 • Noudata katsomon valmistajan antamia pystytysohjeita.

Lue lisää:

Henkilömäärä ja poistumisjärjestelyt