Hyppää sisältöön
Pelastajat tarkistavat laitteita.

Valvonta koostuu palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä kuten asiakirjavalvonnasta. Asiakirjavalvontaa tehdään monessa eri tapauksessa. Näkyvin esimerkki muista valvontatoimenpiteistä ja asiakirjavalvonnasta on asuinrakennusten ja loma-asuntojen omistajille lähetettävien paloturvallisuuden itsearviointilomakkeiden kautta suoritettava valvonta. Näiden toimenpiteiden avulla pelastusviranomainen valvoo, että toiminnanharjoittaja, rakennuksen omistaja tai haltija noudattaa niitä velvoitteita, joita heille on asetettu pelastus- ja kemikaalilainsäädännön puolesta. Pelastusviranomainen antaa myös neuvoja ja ohjausta onnettomuuksien ehkäisytyöhön liittyen.

Tavoitteena on turvallinen Pohjois-Karjala.


Valvontatyöhön osallistuvat pelastuslaitoksella sekä onnettomuuksien ehkäisyn - että pelastustoiminnan vastuuyksikön ammattilaiset. 

Pelastuslaitoksen suorittama valvonta on aina riskiperusteista. Valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvontatoimintaa voidaan lähtökohdiltaan pitää laadukkaana, kun toiminnassa noudatetaan tarkasti lakia, menettelyssä hyvää hallintoa sekä turvataan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos neuvoo ja ohjaa asukkaita ja sidosryhmiä. 


Ilotulitus

Ilotulitteiden käyttö on sallittu ilman kirjallista ilmoitusta pelastusviranomaiselle vain vuodenvaihteessa 31.12. klo 18.00 - 1.1. klo 02.00 välisenä aikana. Muuna aikana ilotulitusvälineiden käyttöön tarvitaan lupa. Kauppaan hyväksyttyjen ilotulitteiden käytön luvan myöntää pelastusviranomainen. Ilmoitus on toimitettava vähintään 5 vuorokautta ennen aiottua ilotulitusta.

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä voidaan postittaa osoitteella Pohjois-Karjalan pelastuslaitos / Kemikaalivalvonta, Noljakantie 4, 80140, Joensuu tai toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info@pkpelastuslaitos.fi. Päätöksestä peritään pelastuslaitoksen hinnastossa määritelty maksu, joka on 67,21€. Lisätietoja voi kysyä palotarkastuksen neuvontapuhelimesta 013 330 9299 (arkisin klo 8:30-15:30).

Ilotulitusnäytökset

Vain Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta luvan saanut ammattimainen yritys voi järjestää ilotulitusnäytöksen. Ilmoita ilotulitusnäytöksestä järjestämispaikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.

Ilmoita ilotulituksesta poliisille  

Tee sähköinen ilmoitus


Ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä asunnossa 

Pelastuslakiin on kirjattu velvoite eri tahoille ilmoittaa ilmeisestä palovaarasta tai muusta välittömästä onnettomuusriskistä pelastusviranomaiselle (Pelastuslaki 379/2011 42§).

Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisten lisäksi myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Tee vaarailmoitus


Poistumisturvallisuus

Pelastuslaki 379/2011 edellyttää poistumisturvallisuusselvityksen laatimista kaikilta hoitolaitoksilta sekä palvelu- ja tukiasumiseen käytettäviltä kohteilta. Koska hoitamiseen ja asumiseen käytettävien kohteiden nimikkeistöä on erittäin laaja ja jossain määrin sekavakin, niin laatimisvelvoitteen suhteen epäselvissä tapauksissa selvitys on hyvä laatia, koska lähtökohtana on kuitenkin pitää hoidettavien ja asukkaiden turvallisuutta. Ilman lain edellyttämää velvoitetta selvitystä voidaan lisäksi käyttää esimerkiksi kaikissa toimintakyvyltään alentuneille henkilöille tarkoitetussa päivätoimintakeskuksissa ja muissa vastaavissa kohteissa.


Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman avulla rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osoittavat tunnistavansa rakennukseen ja siinä tapahtuvaan toimintaan liittyvät vaarat. Pelastussuunnitelmassa kuvaillaan, miten kyseisiin vaaratekijöihin on varauduttu.

Lue lisää


Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslaitoksella on velvollisuus laatia ulkoinen pelastussuunnitelma erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista, jotka on määritelty pelastuslaissa. Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima asiakirja, jossa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi suuret kemikaalituotantolaitokset, yritykset tai kaivannaisjätealueet. 

Turvallisuustiedotteet


Yhteystiedot

Palotarkastuksen neuvontapuhelin palvelee arkisin klo 8:30-15:30 puh. 013 330 9299

Pelastussuunnitelmat, poistumisturvallisuusselvitykset sekä muut lomakkeet ja ilmoitukset  info@pkpelastuslaitos.fi -osoitteeseen

Hinnasto

Hammaslahti, Joensuu, Kiihtelysvaara, Reijola
Aluepalotarkastaja Marko Kaartinen 013 330 9237
Aluepalotarkastaja Jarmo Betcke 013 330 9150   

Heinävesi, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Viinijärvi, Ylämylly
Palomestari Samuli Karvinen 013 330 9227

Eno, Ilomantsi, Kontiolahti, Lehmo, Tuupovaara
Aluepalotarkastaja Markus Pesonen 013 330 9109

Lieksa, Juuka, Nurmes ja Valtimo
Aluepalotarkastaja Markus Kortelainen 013 330 9113

Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi/Värtsilä
Aluepalotarkastaja Pasi Muukkonen 013 330 9121  

etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi / etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi