Hyppää sisältöön

HUS-yhtymä on terveydenhuoltolain perusteella vastuussa ensihoidon järjestämisestä alueellaan. Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut Helsingissä, joka on yksi sairaanhoitopiirin seitsemästä toiminta-alueesta. Ensihoitopalvelun tehtäviin kuuluvat myös suuronnettomuusvalmiuden ylläpito ja kehittäminen sekä varautuminen poikkeusoloihin.

Äkillisesti sairastuneille ja loukkaantuneille hälytetään apua hätänumerosta 112. Hätäkeskus arvioi tilanteen kiireellisyyden ja hälyttää ensihoidon. Saavuttuaan apua tarvitsevan luo ensihoito tekee arvioin hänen tilanteestaan, antaa ensihoitoa tapahtumapaikalla ja tarvittaessa kuljettaa henkilön terveydenhuollon päivystyspisteeseen.

Helsingin pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun hoitohenkilöstön muodostavat noin 75 päätoimista ensihoitajaa sekä yli 500 pelastaja-ensihoitajaa, jotka ovat saaneet pääkaupungin erityistarpeita vastaavan koulutuksen sekä pelastustoimen että ensihoidon tehtäviin.

Äkillisesti sairastuneille ja loukkaantuneille hälytetään apua hätänumerosta 112.

Pelastusyksikkömme toimivat tarvittaessa osana ensihoitopalvelua ja suorittavat ensivastetoimintaa. Mikäli kaikki ensihoitoyksikkömme ovat kiinni tehtävässä, lähetämme lähimmän pelastusyksikön apua tarvitsevan potilaan luokse. Näin saamme avun nopeammin sitä tarvitsevan luokse, ja henkeä pelastavat hoitotoimenpiteet voidaan aloittaa viivytyksettä.

Ensihoitopalvelun operatiivisesta johtamisesta vastaa päivystävä ensihoitolääkäri. Korkeariskisten potilaiden luo lähtee lääkäriyksikkömme, jossa ensihoitajien lisäksi hoitoa antaa ensihoitolääkäri. Päivystävä ensihoitolääkäri tukee kentällä toimivien ensihoitajien toimintaa myös konsultaatioiden kautta, ja hän johtaa alueen ensihoitotoimintaa yhdessä päivystävän kenttäjohtajan kanssa. Erityistilanteissa ja suuronnettomuuksissa päivystävä ensihoitolääkäri toimii kenttätoiminnasta vastaavana lääkintäjohtajana.

Ensihoitovalmiudessa olevat ambulanssit, paloautot ja avustavat yksiköt ovat pelastuslaitoksen kymmenellä mantereella sijaitsevalla pelastusasemalla sekä kesäaikaan myös Suomenlinnassa. Kiireellisiin tehtäviin hälytetään aina lähin ensihoitoyksikkö. Erittäin korkeariskisissä tehtävissä kohteeseen hälytetään lisäksi lähin pelastusyksikkö, jossa on sama hoitohenkilöstö ja välineistö kuin ensihoitoyksiköissäkin.

Helsingin ensihoitopalvelu on varautunut suuronnettomuus- ja monipotilastilanteisiin ohjeistuksilla sekä vuosittaisilla harjoituksilla. Suuronnettomuusvarusteyksikössämme on hoitotarvikkeita noin sadalle potilaalle, ja ambulansseissa ja paloautoissa on potilasluokittelutarvikkeet. Tämän lisäksi käytössämme on nopeasti pystytettävät puhdistuslinjateltat tilanteisiin, joihin liittyy vaarallisten aineiden aiheuttamaa uhkaa.