Hyppää sisältöön

Stadin Brankkarit

Helsingin pelastuslaitos tekee merkityksellistä työtä. Tuotamme turvallisuutta ja autamme hädän hetkellä. Palvelemme Suomen pääkaupungin toimintoja sekä siellä asuvia ja oleskelevia ehkäisemällä onnettomuuksia sekä minimoimalla onnettomuus- ja hätätilanteiden vaikutukset ihmisille, infrastruktuurille ja ympäristölle. Palvelujamme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen.

Meidät tunnetaan Stadin Brankkareina. Helsingin pelastuslaitoksella työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastustoiminnan tehtävissä. Lisäksi meillä työskentelee päätoimisia ensihoitajia, palotarkastajia, turvallisuuskouluttajia sekä väestönsuojelun, varautumisen ja huoltovarmuuden asiantuntijoita sekä muita tarvittavia toimialan osaajia ja ammattilaisia.

Meidät tunnetaan Stadin Brankkareina.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen henkilöstön erikoisosaaminen on erinomaista ja pelastuskalusto monipuolista ja modernia. Näin vastaamme niihin uhkiin, jotka kohdistuvat pääkaupunkiin ja sen toimintoihin sekä siellä oleskeleviin ihmisiin ja infrastruktuuriin. 
Yli 500 Stadin brankkaria toimii operatiivisissa pelastustehtävissä. Pelastaja-ensihoitajan työ vaatii monitaitoista osaamista. Hän on monesti ensimmäisenä auttajana onnettomuuspaikalla. Työhön kuuluu tulipalojen sammuttamista, ihmisten pelastamista onnettomuuksista, omaisuuden suojelua, potilaiden hoitamista ja kuljettamista, turvallisuusneuvontaa ja -valistusta sekä hälytysvalmiuden ylläpitoa. Normaali työvuoro kestää 24 tuntia. Työvuorosta tehdään 12 tuntia työtä pelastusyksikössä palo- ja pelastustehtävissä ja 12 tuntia ensihoitoyksikössä ensihoitotehtävissä. Työvuoron jälkeen on kolme vuorokautta vapaata.

Kansalaiset luottavat siihen, että Helsingin pelastuslaitos toimii oikein ja vastuullisesti.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on tutkitusti erinomainen maine ja kansalaisten luottamus. T-Median toteuttama julkishallinnon Luottamus&Maine -tutkimus vuodelta 2022 kertoo, että suuren yleisön mielestä hyvämaineisimmat organisaatiot ovat Rajavartiolaitos ja pelastuslaitokset. Kansalaiset luottavat siihen, että Helsingin pelastuslaitos toimii oikein ja vastuullisesti eikä vahvassa maineessamme ei ole kriittisiä kehityskohteita. Helsingin turvallisuustutkimus vuodelta 2021 puolestaan osoittaa, että helsinkiläisten luottamus pelastuslaitokseen on vankkaa: 94 prosenttia tutkimukseen vastanneista luottaa pelastuslaitokseen erittäin tai melko paljon. Erittäin paljon luottavien osuus on 64 prosenttia.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on osa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys ja pelastustoimialaa, ja laitoksella työskentelevä on Helsingin kaupungin henkilöstöä. Helsinki on Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 40 000 työntekijää. Helsingin kaupunki tuottaa hyvinvointia ja palveluja pääkaupungin asukkaille. Tarjoamme suuren työnantajan edut, turvalliset työsuhteet sekä mahdollisuuden kehittyä eteenpäin.

Lue lisää:

Helsinki työnantajana
Helsingin turvallisuustutkimus 2021

@stadinbrankkari-nimellä meidät löytää Instagramista, Twitteristä, YouTubesta, Facebookista ja LinkedInistä.