Hyppää sisältöön

Rakennukseen asennettavat paloturvallisuuslaitteistot

Paloturvallisuuslaitteistot, kuten paloilmoitin ja automaattinen sammutuslaitteisto, asennetaan rakennukseen esimerkiksi rakentamismääräyksiin ja rakentamisen lupamenettelyyn perustuen. Pelastuslaissa säädetään palovaroittimien asentamisesta sekä rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta.

Paloilmoitin ja automaattinen sammutuslaitteisto ovat osa rakennuksen turvallisuusratkaisua

Paloilmoittimella tarkoitetaan rakennukseen asennettavaa laitteistoa, joka havaitsee alkavan palon, antaa palosta hälytyksen paikallisesti sekä tekee paloilmoituksen joko hätäkeskukseen tai muuhun valvottuun paikkaan.

Automaattisella sammutuslaitteistolla tarkoitetaan laitteistoa, joka havaitsee tulipalon ja sammuttaa sen alkuvaiheessaan, tai pitää palon hallinnassa, kunnes sammutus saadaan suoritetuksi. Sprinklerilaitteistot ovat tyypillisiä automaattisia sammutuslaitteistoja.

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot suunnitellaan ja asennetaan kohdekohtaisesti, jotta ne toimivat tarkoitetulla tavalla ja ovat yhteensopivia rakennuksen muiden järjestelmien kanssa.

Laitteistojen toteutuksessa käytetään yleensä eurooppalaisia standardeja tai niihin pohjautuvia suunnittelusääntöjä. Paloilmoittimia ja automaattisia sammutuslaitteistoja asentavat ja huoltavat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisterissä olevat asennusliikkeet.

Toimintakunnosta huolehdittava koko elinkaaren ajan

Tarkastuslaitos tarkastaa paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot ennen niiden käyttöönottoa ja sen jälkeen määrävälein.

Tarkastusten tavoitteena on varmistaa, että laitteistot ovat toimintakunnossa. Pelastusviranomainen valvoo laitteistojen kunnossapito- ja tarkastusvelvoitteen noudattamista.