Hyppää sisältöön

Ensiapuvalmius

Yleisötilaisuuden järjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumaan riittävä ensiapuvalmius. Yksiselitteistä ensiapuhenkilöstön määrää ei ole olemassa, vaan se tulee suhteuttaa tilaisuuden henkilömäärään, riskeihin sekä alueen kokoon. Ensiapuhenkilöstön määrässä ja koulutuksessa tulee ottaa huomioon tilaisuuden erityisriskit, kuten sääolosuhteet, extreme-lajit, autourheilu, vaikeat maasto-olosuhteet, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, saari tai vesistö tapahtumaympäristönä jne.

Myös ensiapumateriaalit tulee laadultaan ja määrältään suhteuttaa tilaisuuden luonteeseen. Lääkkeet eivät pääsääntöisesti kuulu ensiapuvalmiuteen. Pelastussuunnitelmasta tai ensiapusuunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuka ensiapuvalmiudesta vastaa ja miten ensiavun antamiseen on varauduttu. Tarvittaessa määritellään ensiapuvalmiuden tarkempi sisältö ensiapusuunnitelmassa.

Minimivaatimukset

Alla esitetyt ensiapuvalmiuden minimivaatimukset on jaoteltu tapahtuman koon mukaan. Minimivaatimusten riittävyys arvioidaan alueen pelastusviranomaisen sekä alueen ensihoidon vastuulääkärin toimesta tapauskohtaisesti tapahtuman luonteen mukaan.

200–2000 henkilön tapahtumissa tulee olla nimetty ensiapuvastaava, joka on suorittanut vähintään EA 1 -kurssin tai vastaavan. Muun ensiapuhenkilöstön tulee omata riittävät ensiaputaidot. 200–2000 henkilön tapahtumiin ei tarvitse laatia erillistä ensiapusuunnitelmaa, vaan ensiapuvalmius kuvataan tapahtuman pelastussuunnitelmassa.

2000–10 000 henkilön tapahtumissa tulee olla nimetty ensiapujohtaja, joka on suorittanut vähintään EA 1 ja EA 2 -kurssit tai vastaavat. Ensiapujohtajalla tulee olla kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa. Muulla ensiapuhenkilöstöllä tulee olla riittävät ensiaputaidot ja kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa. Ensiavun järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen ensiapusuunnitelma, joka liitetään osaksi pelastussuunnitelmaa.

Yli 10 000 henkilön tapahtumissa ensiapuorganisaatiolla tulee olla nimetty ensiapujohtaja, joka on suorittanut vähintään EA 1, EA 2 ja EA 3 -kurssit tai vastaavat tai vaihtoehtoisesti vähintään EA 1 ja EA 2 -kurssit tai vastaavat sekä soveltuvan terveydenhuollon tai pelastustoimen koulutuksen. Yli 10 000 henkilön tapahtumien ensiavun järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen ensiapusuunnitelma, joka liitetään osaksi pelastussuunnitelmaa.

Ensiapuorganisaation johtajalla tulee olla suurten tapahtumien ensiaputoiminnan johtamisesta kokemusta. Muun ensiapuhenkilöstön tulee omata riittävät ensiaputaidot (pääsääntöisesti EA 1 ja EA 2 -kurssit tai vastaavat) ja heillä tulee olla kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa. Yli 10 000 henkilön tapahtumissa ensiavun järjestämisestä kokonaisuudessaan tulee neuvotella alueen pelastusviranomaisen ja heidän kauttaan ensihoidon vastuulääkärin kanssa, jotta yhteistyö tapahtuman ensiapuorganisaation, pelastustoimen ja ensihoidon välillä olisi saumatonta.