Hyppää sisältöön

Kemikaalit

Asetus 685/2015 määrittelee onko toiminannanharjoittaja velvollinen laatimaan kemikaali-ilmoituksen paikalliselle pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus muodostuu aineen vaarallisuuden sekä käsiteltävän määrän perusteella. Ilmoituksessa siis huomioidaan varaston maksimikoko ja laitteistossa olevan kemikaalin määrä.

Tässä tarvittavat lomakkeet:

Ilmoituslomake vaaralliset kemikaalit

Kemikaalitaulukko (ilmoituslomakkeen liite)

Lähetä nämä lomakkeet sähköpostiin pelastuslaitos.kemikaali@hyvaep.fi

Ilotulitteiden myynti

Toiminnanharjoittajan on tehtävä pelastuslaitokselle ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä.

Suppeaa ilmoituslomaketta voi käyttää, mikäli lomakkeessa eritellyt ehdot täyttävät. Muussa tapauksessa on käytettävä laajaa ilmoituslomaketta.

Ilotulitteiden myynnin itsearviointilomake

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea)

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja)

Lähetä ilotulitemyyntiin liittyvät lomakkeet sähköpostiin pelastuslaitos.kemikaali@hyvaep.fi