Hyppää sisältöön

Pelastuslaitoksen tilannekeskus toimii pelastuslaitoksen sisäisenä tilannekuvan tuottajana ja rajapintana yhteistoimintaviranomaisten ja muiden sidosryhmien suuntaan. Tilannekuvatoiminnot kattavat päivittäiset turvallisuus- ja valmiustilanteet aina poikkeusolojen olosuhteisiin saakka. Tilannekeskus seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia, jolloin mahdollisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin voidaan reagoida etupainotteisesti ja tehokkaasti.

Tilannekuvatoimintojen ohella tilannekeskus tukee ja tarvittaessa johtaa pelastustoimintaa sekä toimii pelastustoimintaan ja pelastustoimen tilannekuvaan liittyvänä viestikeskuksena. Tilannekeskus ottaa vastaan tiedotteita sekä välittää ja tiedottaa henkilöstöään pelastustoimintaan vaikuttavista poikkeus- ja häiriötilanteista. Tilannekeskus välittää tarvittaessa onnettomuus- ja häiriötilanteiden tilannekuvaa kuntien johtoryhmien jäsenille ja muille viranomaisille tai osapuolille, jotka tilannekuvaa tarvitsevat.

Lisäksi tilannekeskus tukee pelastustoiminnan johtajaa onnettomuustilanteisiin liittyvässä tiedottamisessa. Tiedotuskanavina ovat mm. perinteiset mediapalvelutiedotteet, muut onnettomuustiedotteet sekä pelastuslaitoksen Internet-sivut ja somekanavat. Tilannekeskus seuraa sosiaalista mediaa sekä uusisointia pelastuslaitoksen tehtävien hoitamisesta ja tarvittaessa puuttuu ja oikaisee väärinymmärryksiä sekä disinformaatiota.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos ylläpitää vuodesta 2024 alkaen koko Pohjois-Suomea palvelevaa, ympärivuorokautisesti miehitettyä pelastustoimen tilanne- ja johtokeskusta.

Lisätietoja
Palvelualuejohtaja: pelastuspäällikkö Pekka Räty
044 429 6004, pekka.raty(a)pelastustoimi.fi