Hyppää sisältöön

Palotarkastajan työ

Palotarkastukset ovat edelleen keskeinen osa pelastuslaitoksen valvontatoimintaa. Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksessa työskentelee 22 palotarkastajaa. Yksi heistä on Marc. Hän on työskennellyt palotarkastajana noin 2,5 vuotta.

Miten päädyit palotarkastajaksi?

”Työskentelin aiemmin turvallisuusalalla muissa tehtävissä ja sitä kautta päädyin opiskelemaan Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutukseen. Opintojeni loppuvaiheessa hain palotarkastajaksi ja täällä ollaan vielä.”

Palotarkastaja tekee ennaltaehkäisevää palotarkastus- ja riskienhallintatyötä. Tarkastaja valvoo kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan yleisiä velvollisuuksia liittyen palo- ja onnettomuusturvallisuuteen.

”Kiinteistöjen palotarkastuksissa valvontaamme kuuluu esimerkiksi se, että palotekninen laitteisto, kuten sprinkleri- ja paloilmoitinlaitteisto, on huollettu ja kunnossa. Tarkastuksella valvomme myös, että alkusammutuskalusto on kunnossa, pelastustiet, nostopaikat ja kiinteistön poistumistiet ovat esteettömiä ja asianmukaisesti merkittyjä. Valvomme myös kemikaalien varastointia ja käsittelyä”, Marc kertoo.

Palotarkastaja istuu työpöydän ääressä ja katsoo näyttöä.

Palotarkastajien työt eroavat toisistaan jonkin verran sen mukaan, mikä vastuualue kullekin on määritelty. Esimerkiksi kemikaalivalvonta ja kuntien rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät on keskitetty tietyille palotarkastajille.

”Kaikilla palotarkastajilla on omat tarkastusalueensa ja sen lisäksi kaikilla on hieman erilaisia vastuualueita. Minulle kuuluu esimerkiksi Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten polttoaineiden jakeluasemien tarkastukset ja paloriskiasuntojen tarkastukset.”

Palotarkastaja tekee työtään sekä paloaseman toimistolla että tarkastuskohteissa asiakkaiden parissa. Tarkastusten määrä vaihtelee.

Palotarkastuksissa noudatetaan valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty erilaisten kohteiden valvontavälit. Asuinrakennuksia lukuun ottamatta valvontaväli on 1−5 vuotta. Valvontaväliä voidaan muuttaa kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella.

Palotarkastajan työ on asiantuntijatyötä, jota tehdään pääasiassa yksin.

”Tavallinen työpäivä koostuu yleensä sähköpostien läpikäynnistä, palotarkastuksista ja palotarkastusten pöytäkirjojen kirjoittamisesta,” Marc kertoo.

”Lisäksi kaikki palotarkastajat tekevät vuorollaan päivystysvuoroja. Päivystysvuoroilla on puhelinpäivystys 09.00–11.30 ja vastaamme päivystykseen saapuneisiin sähköposteihin. Päivystysvuoron iltapäivänä käymme palotarkastuksella, joka voi koskea esim. uuden kiinteistön käyttöönottoa.”

Onko palotarkastajan työ kiinnostavaa?

”Tässä työssä oppii kyllä jatkuvasti uutta. Aihealueemme on erittäin laaja ja tarkastuskohteetkin erittäin vaihtelevia. Kaikki vastaan tulevat asiat eivät myöskään ole aina niin selkeitä ja vaativatkin usein selvittelyä. Se on myös yksi asia, josta pidän tässä työssä. Kohta 3 vuotta tehtävässä takana ja tuntuu vielä, että tässä on aika lailla pintaraapaisu tehty ja paljon on vielä opittavaa.”