Hyppää sisältöön

Varautuminen on pelastuslaitoksen arkea

Pelastuslaitos on valmistautunut esimerkiksi suuronnettomuuteen, energia- tai vesiverkon häiriöihin tai vakavia tuhoja aiheuttaviin luonnononnettomuuksiin. Lisäksi olemme varautuneet myös poikkeusoloihin ja turvaamme osaltamme yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Mikäli elintärkeät toiminnot joutuvat häiriötilaan, on tärkeää palauttaa ne mahdollisuuksien mukaan nopeasti normaaliksi. Valmiussuunnittelun takana on siis pyrkimys ylläpitää kunkin organisaation palvelutuotantoa niin pitkään kuin mahdollista kaikissa mahdollisissa uhkatilanteissa.

Suuronnettomuus on ennalta-arvaamaton, henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkojen perusteella erityisen vakavana pidetty onnettomuus.

Suuronnettomuuden tapahtuessa tärkeitä asioita ovat johtaminen, yhteistyö eri tahojen välillä, selkeä tehtäväjako sekä sujuva tiedonkulku. Varautuminen ja valmiussuunnittelu tukevat viranomaisten työtä suuronnettomuuden kaltaisen tapaturman tapahtuessa. 
Väestönsuojelun perimmäisenä pyrkimyksenä on suojella siviiliväestöä. Väestönsuojelu jakautuu useiden eri viranomaistahojen vastuulle, jolloin pelastustoimen vastuulle jäävät väestön varoittaminen, suojautumisen johtaminen, pelastustoiminta sekä evakuointitoimenpiteet.

Väestönhälyttimiä testataan jokaisen kuun ensimmäisenä maanantaina klo 12 soitettavalla kokeilumerkillä. Kokeilumerkki on yhtämittainen tasainen hälyttimen ääni, joka kestää 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki on minuutin kestävä nouseva ja laskeva ääni. Nouseva ja laskeva ääni kestävät molemmat 7 sekuntia. Vaara ohi on minuutin pituinen tasainen äänimerkki.
Jos havaitset väestönhälyttimien testauksessa puutteita, ilmoitathan siitä virkaposti.ks@pelastustoimi.fi sähköpostiin.

Kokonaisturvallisuuden ylläpitämiseksi järjestetään suunnittelutilaisuuksia, koulutuksia ja harjoituksia. Näillä varmistetaan yksilön, yhteisön, laitoksen, yrityksen sekä yhteiskunnan eri tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Myös pelastusopisto Kuopiossa järjestää varautumiseen valmentavaa koulutusta velvoitteidensa mukaisesti.

Lisätietoja

Asiantuntijoidemme yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.