Hyppää sisältöön

Pelastuslain mukaan pelastustoimintaan kuuluu:

 • Hälytysten vastaanottaminen
 • Väestön varoittaminen
 • Uhkaavan onnettomuuden torjuminen
 • Onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
 • Yllä oleviin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä- huolto- ja muut tukitoiminnat

Pelastustoiminnan tulee olla nopeaa, tehokasta ja turvallista niin päivittäisissä onnettomuuksissa kuin suuronnettomuuksissakin. Pelastustoiminnan valmius suunnitellaan pelastuslain ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Pelastustoiminta on mitoitettu vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia.

Pelastustoimen tehtäväkenttä on laaja. Tehtäviin lukeutuvat:

 • Tulipalot; Rakennuspalot, liikennevälinepalot, maastopalot, liikennevälinepalot ja muut tulipalot
 • Liikenneonnettomuudet; tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenneonnettomuudet
 • Ihmisen ja eläimen pelastamistehtävät
 • Vaarallisten aineiden ja öljyvahinkojen aiheuttamien onnettomuudet
 • Vahingontorjuntatehtävät; vesivahingot, myrskyraivaus
 • Tarkastus- ja varmistustehtävät
 • Ensivastetehtävät
 • Virka-apu ja yhteistoimintatehtävät

Kymenlaakson pelastuslaitoksella on jatkuva valmius viidellä päätoimisella paloasemalla Kotkansaarella, Karhulassa, Haminan, Kouvolassa ja Kuusankoskella. Päätoimisen henkilöstön lisäksi Kymenlaakson alueella toimii 32 sopimuspalokuntaa, joihin kuuluu noin 850 sopimuspalokuntalaista. Alueella toimii myös 3 sopimuksen tehnyttä sotilaspalokuntaa.

 

Lisätietoja

Pelastuspäällikkö Juha Tiitinen
Palopäällikkö Tero Vanhamaa
Palopäällikkö Asko Rouhiainen