Hyppää sisältöön

Pelastuslain mukaan pelastustoimintaan kuuluu hälytysten vastaanottaminen, väestönvaroittaminen, uhkaavan onnettomuuden torjuminen sekä ihmisten, ympäristön ja omaisuuden pelastaminen. Edellä mainittujen lisäksi pelastustoimintaan kuuluvat myös tukitoiminnot, kuten johtaminen, viestintä ja huolto.

Pelastustoiminnan tulee olla nopeaa, tehokasta ja turvallista niin päivittäisissä onnettomuuksissa kuin suuronnettomuuksissakin. Pelastustoiminnan valmius suunnitellaan pelastuslain ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Pelastustoiminta on mitoitettu vastaamaan Kymenlaakson alueen riskejä ja onnettomuusuhkia.

Kymenlaakson pelastuslaitoksella on jatkuva valmius viidellä päätoimisella paloasemalla Kotkansaarella, Karhulassa, Haminan, Kouvolassa ja Kuusankoskella. Päätoimisen henkilöstön lisäksi Kymenlaakson alueella toimii 32 sopimuspalokuntaa, joihin kuuluu noin 850 sopimuspalokuntalaista. Alueella toimii sopimuspalokuntien lisäksi kolme sopimuksen tehnyttä sotilaspalokuntaa. Kymenlaakson paloasemat kartalla Pelastustoimen tehtäväkenttä on laaja. Tehtäviin lukeutuvat:

  • Tulipalot; Rakennuspalot, liikennevälinepalot, maastopalot, liikennevälinepalot ja muut tulipalot
  • Liikenneonnettomuudet; tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenneonnettomuudet
  • Ihmisen ja eläimen pelastamistehtävät
  • Vaarallisten aineiden ja öljyvahinkojen aiheuttamien onnettomuudet
  • Vahingontorjuntatehtävät; vesivahingot, myrskyraivaus
  • Tarkastus- ja varmistustehtävät
  • Ensivastetehtävät
  • Virka-apu ja yhteistoimintatehtävät