Hyppää sisältöön

Yleisötapahtumat ja tilapäismajoitus

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötapahtumaan, jossa:

  • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
  • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Toimita pelastussuunnitelma viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.

Mallipohjan sekä ohjeita pelastussuunnitelman laatimiseen löydät alla. Neuvoa antaa myös pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja.

Pelastussuunnitelma toimitetaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävälle palotarkastajalle, sähköpostilla osoitteeseen palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi.

Tapahtumat

Opas ison tapahtuman pelastussunnitelman laadintaan (pdf)
Opas pienen tapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan (pdf)
Mallipohja: pienen tapahtuman pelastussuunnitelma (Word)
Ensiapusuunnitelma (pdf)

Ohje kevyt- ja pop up-teltoista (pdf)

Henkilökapasiteetti ulkotapahtumassa (Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto)

Tilapäismajoitus

 

Tilapäismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty 
voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Pelastusviranomainen 
katsoo tilapäismajoitukseksi esimerkiksi viikon mittaisen suuren yleisötilaisuuden tilapäisen 
majoituksen tai koulun tiloissa järjestettävän yökoulun.

Pelastussuunnitelma on toimitettava hyvissä ajoin ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista. Suositeltavaa on toimittaa pelastussuunnitelma vähintään kahta viikkoa ennen tilapäismajoituksen aloittamista, jotta pelastussuunnitelma ehditään käsitellä asianmukaisesti ja antaa tarvittaessa neuvontaa pelastussuunnitelman täydentämiseen.

Ohje tilapäismajoituksesta löytyy alla ja neuvoa antaa myös pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja.

Ilmoituksen tilapäismajoituksesta tehdään sähköisesti. Täytä ilmoitus paina ”lähetä”.

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä (pdf)
Ilmoitus tilapäismajoituksesta (sähköinen lomake)

Lisätietoa ja lomakkeiden palautus

Päivystävä palotarkastaja
puh. 040 631 2916 (vain puhelut)
arkisin klo 9–14.30
palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi

Anna palautetta