Hyppää sisältöön

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta itäisellä Uudellamaalla. Alueeseen kuuluvat Porvoo, Loviisa, Sipoo, Lapinjärvi, Askola, Myrskylä ja Pukkila.

Pelastustoiminnan tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa. Pelastustoiminnan tehtävänä on myös rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia.

Pelastuslain mukaan pelastustoimintaan kuuluu:

 • hälytysten vastaanottaminen
 • väestön varoittaminen
 • uhkaavan onnettomuuden torjuminen
 • onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
 • tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen
 • yllä oleviin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä- huolto- ja muut tukitoiminnot.

Kalusto ja erityisosaaminen

Pelastusaseman kalusto koostuu pääosin sammutusautosta, säiliöautosta ja nostolava-autosta. Lisäksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on erikoiskalustoa, kuten mönkijöitä, hydrokoptereita, vesisukellusyksikkö, raivausauto ja niin sanottu koura-auto.

Pelastuslaitoksemme toiminta, kalusto ja henkilökunnan erityisosaaminen on mitoitettu Itä-Uudellamaalla sijaitsevien riskikohteiden vaatimusten mukaisesti.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella pelastustoiminnalle omat erityispiirteensä tuovat:

 • Loviisan ydinvoimalaitos
 • Kilpilahden teollisuusalue Porvoossa
 • Suomen suurin satama Kilpilahdessa
 • kulttuurihistoriallisesti arvokas Porvoon vanha kaupunki.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen sammutus-, pelastus- ja ensivastetehtävistä huolehtivat laitoksen palomiehet. He ovat valmiudessa ympäri vuorokauden kolmella paloasemalla Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. Itä-Uudellamaalla palomiehen työvuoro kestää 24 tuntia, jonka jälkeen hänellä on kolme vuorokautta vapaata.

Alueellamme toimii lisäksi sivutoimiset palokunnat viidellä paloasemalla (Askola, Pukkila, Myrskylä, Lapinjärvi ja Ruotsinpyhtää) sekä vapaaehtoista henkilöstöä 24 sopimuspalokunnassa. Itä-Uudellamaalla sijaitsee myös kaksi laitospalokuntaa, Neste Oil ja Fortum.


Tilannekeskus

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskus sijaitsee Porvoon pelastusasemalla. Tilannekeskus tukee pelastuslaitoksen ja alueen kuntien toimintaa sekä palvelee pelastuslaitoksen asiakkaita. Tilannekeskus on avoinna vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Tilannekeskus esimerkiksi

 • ylläpitää tilannekuvaa ja -päiväkirjaa pelastuslaitoksen tehtävistä ja resursseista
 • tukee kenttätoimintaa
 • toimii viestikeskuksena
 • lähettää onnettomuus-, häiriö- ja vaaratiedotteita
 • toimii puhelinvaihteena ja asiakaspalvelupisteenä
 • päivittää laitoksen sosiaalisen median kanavia
 • ylläpitää tilastoja
 • hoitaa kulunvalvontaa

Laitoksen omasta tilannekeskuksesta on useita hyötyjä. Tilannekeskuksen henkilökunnalla on vahva tuntemus organisaatiosta ja itäisestä Uudestamaasta. Henkilökunta palvelee asiakkaitaan sekä suomeksi että ruotsiksi.


Lisätietoa

Pelastuspäällikkö (pelastustoiminta)
Viestimestari (tilannekeskuksen toiminta)

puh. 020 1111 400 (vaihde)
tilannekeskus.iu@pelastustoimi.fi​​​​​​​ (vaihde)

Anna palautetta