Hyppää sisältöön

Teemme työtä Suomen pääkaupungin ja sen asukkaiden sekä vierailijoiden turvallisuuden puolesta. Arvioimme kaupungin onnettomuusriskejä ja ehkäisemme onnettomuuksia ennalta sekä varaudumme erilaisiin hätä- ja poikkeustilanteisiin sekä väestönsuojeluun myös poikkeusoloissa. Lisäksi minimoimme onnettomuuksien vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluilla.

Pelastustoimi kuuluu sisäministeriön hallinnonalaan ja kansalliseen ohjaukseen, mutta kuuluu organisatorisesti Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen (Sotepe) toimialaan. 
Helsingin pelastuslaitoksella on kaksi tehtäväkokonaisuutta:

  • Pelastustoimen lakisääteinen tehtäväkokonaisuus, jonka sisältö on määritelty pelastuslaissa, ja jonka rahoitus tulee valtiolta.
  • Helsingin kaupungille tuotettavat palvelut, joita ei kateta valtion rahoituksella. Tällaisia palveluja ovat muun muassa tietyt väestönsuojeluun liittyvät tehtävät ja Helsingin Pelastuskoulun toiminta.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen organisaatio
Helsingin kaupungin pelastuslaitosta johtaa pelastuskomentaja Jani Pitkänen.

Pelastuslaitoksen palvelut ja niiden johtajat:  

  • Pelastus- ja ensihoito: pelastusjohtaja Marko Rostedt
  • Riskienhallinta: riskienhallintapäällikkö Pekka Itkonen
  • Huoltovarmuus: huoltovarmuuspäällikkö Arto Kolehmainen

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialan hallintopalveluista Helsingin pelastuslaitoksen johtoryhmään kuuluvat lisäksi:

  • Talous: johtava controller Sonja Ekholm
  • Strategisen kehittämisen tuki: Johanna Agopov
  • Turvallisuus- ja varautumisviestintä: yksikönpäällikkö Anna Lehtiranta
  • Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut: yksikönpäällikkö Ani Sallinen

Toiminnan perusteet
Pelastuslaitoksen toiminta perustuu seuraaviin lakeihin, asetuksiin ja sopimuksiin:

Pelastuslaki
Valmiuslaki
Terveydenhuoltolaki
Asetus ensihoitopalvelusta