Hyppää sisältöön

Tilanne- ja johtokeskuksen tehtävät:

 • Tietojen tuottaminen turvallisuuden tilannekuvaan Pirkanmaalla Tilanne- ja johtokeskuksen päivystäjä ja palomestari.
 • Pelastusvalmiuden varmistaminen onnettomuustilanteiden aikana 
 • Pelastustoimintaan liittyvät tukitoiminnot
 • Pelastuslaitoksen tiedottamisen, onnettomuustiedottamisen ja vaaratiedottamisen avustaminen
 • Pirkanmaan kuntien valmiustoiminnan tukeminen ja tiedottamisen avustaminen häiriötilanteissa
 • Hälytysvasteiden ja toimintaohjeiden laadinta pelastustoimen päivittäisistä onnettomuuksista suuronnettomuuksiin saakka  Tilanne- ja johtokeskuksen naispäivystäjä kuulokkeet korvilla hymyillen.
 • Pelastuslaitoksen puhelinvaihteen hoitaminen
 • Yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa
 • Yleisötapahtumien valvontaan osallistuminen
 • Riskikohteiden kohdesuunnitelmien ja operatiiviset kohdekorttien laadinta ja säilytys
 • Valvonta-, turvallisuusviestintä- ja koulutustehtävät vuosisuunnitelman mukaisesti

Viranomaisyhteistyötä Pirkanmaan malliin

Pirkanmaan pelastuslaitos ja PSHP:n Ensihoitokeskus käynnistivät vuonna 2018 yhteisen tilanne- ja johtokeskushankkeen, jonka tavoitteena oli muodostaa eri viranomaisten yhteinen tilanne- ja johtokeskus. Vuonna 2019 saman katon alle siirtyikin myös ensihoidon kenttäjohto. Fintraffic Oy Tampereen Tieliikennekeskus on toiminut samassa rakennuksessa jo aiemmin. Kyseessä onkin ensimmäinen nk. moniviranomaiskeskus Suomessa.

Palopäällikkö Jari Nieminen vastaa Tilanne- ja johtokeskuksen toiminnasta.